Perspektiv på bokens och läsandets förvandlingar

Historien om boken och läsandet är också historien om människan, eftersom bokmarknaden alltid speglat våra intressen, behov och drömmar. Men vad kan den fysiska bokhandeln göra för att överleva när vi läser allt mindre på papper? I denna bok samlas välkända personer från den svenska bokbranschen och litteraturforskningen, och gör nedslag i en bransch som tycks vara i ständig förändring. 

Historien om boken och läsandet är också historien om människan, eftersom bokmarknaden alltid speglat våra intressen, behov och drömmar. Idag står boken inför olika sorters utmaningar, men också möjligheter, i takt med att nya teknologier får allt större inflytande. Vad kan den fysiska bokhandeln göra för att överleva, varför denna rädsla för Amazon och vad är det som händer med vår fattningsförmåga när vi läser allt mindre på papper? Dessa är några av frågorna som tas upp när välkända personer från den svenska bokbranschen såväl som den svenska litteraturforskningen samlas i denna antologi. Ett nedslag i en bransch som tycks vara i ständig omvandling.

ISBN: 9789189069008
Published: 2020-01-09
Illustrated. 17.9 x 24.8 cm. 141 pp.