Hilma af Klint : late watercolours

Efter sin mors död 1920 övergav Hilma af Klint sitt geometriska arbetssätt och började med antroposofiskt inspirerat akvarellmåleri, som i serien Vid betraktandet av blommor och träd från 1922.

Under 1920-talet tillbringade Hilma af Klint långa perioder i Dornach, Schweiz, där Rudolf Steiner hade etablerat den internationella antroposofiska rörelsens centrum Goetheanum. På Goetheanum deltog hon i det nya centrumets rika kulturliv. Hon studerade bland annat Johann Wolfang von Goethes teori om färger. 1922, vid 60 års ålder, övergav Hilma af Klint helt sitt geometriska arbetssätt för det antroposofiskt inspirerade akvarellmåleriet vått i vått, som Steiner och hans krets utvecklat. Som i serien Vid betraktandet av blommor och träd från 1922. De flesta serier som presenteras i denna sjätte volym av Hilma af Klints catalogue raisonné är utan titlar.

ISBN: 9789189069275
Published: 2021-07-13
Graphic design: Patric Leo
Illustrated. 24.9 x 31.8 cm. 382 pp.