Den narcissistiska kulturen

Nar Den narcissistiska kulturen publicerades forsta gangen 1979, hyllades den amerikanske historieprofessorn Christopher Lasch (19321994) som en biblisk profet av Time Magazine. Boken beskriver en utveckling av det amerikanska samhallet som fortsatt in i var tid och som gor en lasning an mer relevant idag.

När Den narcissistiska kulturen publicerades första gången 1979, hyllades den amerikanske historieprofessorn Christopher Lasch (19321994) som en biblisk profet av Time Magazine. Laschs identifiering av narcissism som inte bara en individuell sjukdom, utan också en växande social epidemi, var banbrytande. Boken beskriver en utveckling av det amerikanska samhället som fortsatt in i vår tid och som gör en läsning än mer relevant idag.

Lasch menar att den narcissistiska kulturen kommit att dominera en rad områden i det amerikanska samhället: familjen, politiken, näringslivet, utbildningen och idrotten. Han betraktar en samtid där medborgarna alltmer blickar inåt, och där progressiva krafter snarare arbetar för självförverkligande än för samhällets gemensamma intressen. Kuvade under senkapitalismens konkurrens söker narcissistiska individer frihet genom att kapa alla band till historien, samtiden och framtiden och göra sig oberoende av mellanmänskliga relationer, men finner endast tomhet.

Bokförlaget Stolpes nyutgåva av boken ingår i serien Engelsbergsklassiker och har ett nyskrivet förord av Mattias Hessérus.

Authors: Christopher Lasch

ISBN: 9789189069923
Published: 2022-04-20
Graphic design: Nina Ullmaja
Illustrated. 1.0 x 1.0 cm. 200 pp.