Hilma af Klints budskap och mission : Profet och tempelbyggare

Konstnären Hilma af Klint efterlämnade 1600 verk av olika slag, varav 124 anteckningsböcker om 26 000 sidor. För första gången har nu samtliga dag- och anteckningsböcker gåtts igenom för att försöka finna svaret på frågan vilken livsåskådning, budskap och mission som verket innehåller.

Hilma af Klints verk innehåller ett budskap och en livsåskådning och “Allt bör göras för att bringa detta dolda budskap i dagen”, menade Erik af Klint (1901 1981), som ensam ärvde samtliga af Klints verk och grundade Stiftelsen Hilma af Klints Verk.

Konstnären efterlämnade 1600 verk av olika slag, varav 124 anteckningsböcker om 26 000 sidor. För första gången har nu samtliga dag- och anteckningsböcker gåtts igenom för att försöka finna svaret på frågan vilken livsåskådning, budskap och mission som verket innehåller och som Erik af Klint skriver ” Hilma af Klints andlige uppdragsgivare avsett med detsamma”. Hilma af Klint kallade anteckningsböckerna för ett “undervisningsmaterial” och de utgör nyckel till att förstå hennes målningar.

Boken behandlar bland annat de idéer från spiritualism över teosofi och antroposofi samt rosenkreutziskt tankegods som påverkade af Klints budskap, mission och livsåskådning och som hon kallade för “mysteriekunskap”.

Published: 2021-10-18
Illustrated. 1.0 x 1.0 cm.