Populismens idéer : från antikens Rom till idag

Populism används ofta som en nedsättande term för politiska åsikter man inte gillar. Men det bedrivs också ett intellektuellt arbete som försöker gå mer på djupet och hitta likheter och skillnader hos populistiska rörelser till höger och vänster. Tolv skribenter granskar här populism från olika världsdelar och tidsperioder men också vad som händer när populisterna kommer till makten.

Populism används ofta som en nedsättande term för politiska åsikter man inte gillar. Men det bedrivs också ett intellektuellt arbete som försöker gå mer på djupet och hitta likheter och skillnader hos populistiska rörelser till höger och vänster. Det leder till diskussioner om makt och vanmakt, elit och folk, pluralism och enhetlighet. Sådana frågor tacklas även i denna antologi, som emanerar ur ett projekt om vår tids ideologier inom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Tolv skribenter granskar här populism från olika världsdelar och tidsperioder men också hur medier samspelar med populismen och vad som händer när populisterna kommer till makten. 

 

Medverkande och deras rubriker

Eva Queckfeldt, fil dr i historia: Populism i antikens Rom

Magnus Jernkrok, doktorand i historia: Det demokratiska samhällets framväxt

Örjan Berner, fd ambassadör: I Kina på kulturrevolutionens tid

Karin Svanborg-Sjövall, VD, Timbro: Den nya familjen

Torbjörn Elensky, författare: Från Benito till Beppe

Janerik Larsson, journalist: Amerikansk populism

Peter Santesson, fil dr, chef för opinionsanalys Demoskop: Folk och elit i svensk politik

Widar Andersson, chefredaktör, Folkbladet: Populism till vardags

Jörgen Huitfeldt, chefredaktör, Kvartal: För den goda sakens skull

Anders Widfeldt, fil dr i statsvetenskap: När missnöjet kommer till makten

Anders Sundell, fil dr i statsvetenskap: Medborgarnas ansvar

Hans-Gunnar Axberger, professor i konstitutionell rätt: Institutioner På gott och ont

ISBN: 9789198523621
Published: 2019-05-31
Graphic design: Patric Leo
Illustrated. 17.5 x 24.7 cm. 145 pp.