Decadence and decay : from ancient Rome to the present

Rädslan för att leva i den yttersta av dagar går långt tillbaka i historien. I tider av oro och förändring tenderar declinism, föreställningen att en kultur eller en civilisation går mot en oåterkallelig tillbakagång, att inta det allmänna medvetandet. Essäerna i denna antologi skildrar hur dekadens och förfall har använts både som invektiv och som en form av självdefinition och egenmakt.

Rädslan för att leva i den yttersta av dagar går långt tillbaka i historien. I Decadence and Decay skildrar en grupp framstående internationella forskare hur samhällen över tid har hanterat och tolkat föreställningen om tillbakagång. I tider av oro och förändring tenderar declinism, föreställningen att en kultur eller en civilisation går mot en oåterkallelig tillbakagång, att inta det allmänna medvetandet.

Essäerna i denna antologi, som är skriven på engelska, skildrar hur dekadens och förfall har använts både som invektiv och som en form av självdefinition och egenmakt ett instrument för att skydda individen mot kollektivets förtryck. Från det antika Rom fram till idag har idéer och uttryck för dekadens och förfall spelat en avgörande roll i hur vi uppfattar världen.

Part 1: Decadence

Sexual Decadence av Faramerz Dabhiowala

Decadence and Dandyism av Melanie Grundmann

Luxury and Decadence av Richard Whatmore

The naked dancer av Adoreé Villany, Mattias Hessérus

Nietzsche on Décadence av Andrew Huddleston

A Very Decadent Prince av Saul David

Part 2: Decay

Material Wealt and Decadence av Andrew Preston

Democracy and Decay av Daniela Cammack

Political Decay av Pernille Røge

From Broken Windows to Bulldozers av Adam Tooze

Decay and Environmental History av J.R. McNeill

Everything Rots av Jonathan Rees

When Buildings Decay and Cities Decline av Robert Beuregard

The Decay of Knowledge William O’Reilly

Information Loss av Michael L. Nelson

Part 3: The Decline of Rome

Decline and Fall av Peter Heather

Reflections of Decline av Robert Coates-Stephans

Decline in Three Dimensions av Neil McLynn

Crying Wolf av Richard Miles