Rural urbanism

Fler och fler människor flyttar till de stora städerna, eller dess förorter, istället för att bo kvar på landsbygden och bruka jorden. Samtidigt är vi fortfarande beroende av det landsbygden har att erbjuda. Vilken roll kommer landsbygden och den ekologiskt odlade maten att spela i framtiden? I den här boken undersöker ledande experter ämnen som hållbar matproduktion och samhällsplanering.

Varje år när sommaren kommer ersätter turister stadens egentliga invånare, som istället samlas på sina landställen. Men fler och fler människor flyttar till de stora städerna, eller dess förorter, istället för att bo kvar på landsbygden och bruka jorden. Samtidigt är vi fortfarande beroende av det landsbygden har att erbjuda, framför allt gällande mat. Vilken roll kommer landsbygden och den ekologiskt odlade maten att spela i framtiden? En ny syn på landsbygden i kombination med stadsodling kan komma att fungera som lösningar på de utmaningar vi står inför. I den här boken undersöker ledande experter ämnen som hållbar matproduktion och samhällsplanering.

ISBN: 9789198523683
Published: 2019-11-27
Illustrated. 16.0 x 22.6 cm. 133 pp.