Essays on Jane Jacobs

Jane Jacobs (1916-2006) är en ikon inom stadsplanering. Hennes bok The Death and Life of Great American Cities och aktivism på gatunivå i 1960-talets New York gjorde Jacobs till en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor, och hennes insatser har ständigt tolkats och debatterats. I den här antologin tas de brännande frågor hon väcker upp vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart?

Jane Jacobs (1916-2006) är en ikon inom stadsplanering och blev känd världen över för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Boken och hennes aktivism på gatunivå i 1960-talets New York gjorde Jacobs till en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor, och hennes insatser har ständigt tolkats och debatterats.

I den här antologin tar initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tecknar de medverkande en nära nog heltäckande bild av Jacobs verksamhet från 1930-tal till 2000-tal och sätter in hennes arbete i en nutida kontext.

ISBN: 9789198523690
Published: 2020-01-17
Graphic design: Patric Leo, Petra Ahston Inkapööl
Illustrated. 16.0 x 22.7 cm. 297 pp.