Essays on Jane Jacobs

Jane Jacobs (19162006) är en ikon inom stadsplanering. Hennes bok The Death and Life of Great American Cities och aktivism på gatunivå i 1960-talets New York gjorde Jacobs till en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor, och hennes insatser har ständigt tolkats och debatterats. I den här antologin tas de brännande frågor hon väcker upp vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart?

Jane Jacobs (19162006) är en ikon inom stadsplanering och blev känd världen över för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Boken och hennes aktivism på gatunivå i 1960-talets New York gjorde Jacobs till en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor, och hennes insatser har ständigt tolkats och debatterats.

I den här antologin tar initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tecknar de medverkande en nära nog heltäckande bild av Jacobs verksamhet från 1930-tal till 2000-tal och sätter in hennes arbete i en nutida kontext.

ISBN: 9789198523690
Published: 2020-01-17
Graphic design: Patric Leo, Petra Ahston Inkapööl
Illustrated. 16.0 x 22.7 cm. 297 pp.