Bokens och läsandets förvandlingar

Historien om boken och läsandet är också historien om människan, eftersom bokmarknaden alltid speglat våra intressen, behov och drömmar. Idag står boken inför olika sorters utmaningar, men också möjligheter, i takt med att nya teknologier får allt större inflytande.

Vad kan den fysiska bokhandeln göra för att överleva, varför denna rädsla för Amazon och vad är det som händer med vår fattningsförmåga när vi läser allt mindre på papper? Dessa är några av frågorna som tas upp när välkända personer från den svenska bokbranschen såväl som den svenska litteraturforskningen samlas i denna antologi. Ett nedslag i en bransch som tycks vara i ständig omvandling.

Bokens och läsandets förvandlingar
ISBN: 978-91-89069-00-8
30 illustrationer. 17 x 24 cm. 144 sidor
Utförande: Tygklot med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2019

Essäförfattare

Johan Svedjedal, professor med inriktning på litteratursociologi vid Uppsala universitet.

Kristina Lundblad, docent och lektor i bokhistoria vid Lunds universitet.

Per I. Gedin, f.d. chef för Bokklubben Svalan, grundare av bokförlaget Aldus samt förläggare på Wahlström & Widstrand och Gedins förlag.

Karl Berglund, forskare i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet.

Simon Brouwers, förläggare och vd på, och medgrundare av, Mondial förlag.

Christoffer Palmer, bokhandlare och förläggare samt styrelseledamot i Svenska Bokhandlareföreningen.

Ann Steiner, forskare och lärare i litteraturvetenskap och förlags- och bokmarknadskunskap vid Lunds universitet.

Eva Gedin, förlagschef på Norstedts.

Rustan Panday, styrelseordförande i Storytel Sweden AB.

Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet.

Carl Hamilton, författare och arbetande styrelseordförande i Piratförlaget.