Vår 2021

Svenskarna och det heliga landet
Roger Andersson, Karin Bosch Roxman, Carina Burman, David Dunér, Nils Ekedahl, Mia Gröndahl, Thord Heinonen Silverbark, Åsa Karlsson, Dan Korn, Arne Lapidius, Rachel Lev, Anna Nordlund, Axel Odelberg, Nathan Shachar, Jesper Svartvik, David Thurfjell, Kurt Villards Jensen, Håkan Wahlquist, Lars Wollin
Pub. Datum: 2021-04-07
Expedition Vanadis : en etnografisk världsomsegling 1883-1885
Bo G. Erikson
Pub. Datum: 2021-03-26
Expedition Vanadis : an ethnographic voyage around the world 1883-1885
Bo G. Erikson
Pub. Datum: 2021-03-26
Axel Törneman 1880-1925 : en pionjär i brytningstid
Anita Theorell
Pub. Datum: 2021-03-25
Kunskap och information : den mänskliga intelligensen potential och fara
Mark Pagel, Mark Plotkin, John Hemming, Jessica Frazier, Richard Miles, Erica Benner, Peter Burke, Nathan Shachar, Suzana Herculano-Houzel, Mariano Sigman, Martin Ingvar, Michael Goodman, Gill Bennet, Simon Mayall, Maria Borelius, Andrew Keen, Nicholas Carr, Peter Frankopan, M. Antoni J. Ucerler, Christopher Coker, Janne Haaland Matláry, Elisabeth Kendall, Clarie Lehmann, David Goodhart, Brendan O´Neill, Fraser Nelson, Iain Martin, Adrian Wooldridge
Pub. Datum: 2021-03-04
Knowledge and information : the potential and peril of human intelligence
Mark Pagel, Mark Plotkin, John Hemming, Jessica Frazier, Richard Miles, Erica Benner, Peter Burke, Nathan Shachar, Suzana Herculano-Houzel, Mariano Sigman, Martin Ingvar, Michael Goodman, Gill Bennet, Simon Mayall, Maria Borelius, Andrew Keen, Nicholas Carr, Peter Frankopan, M. Antoni J. Ucerler, Christopher Coker, Janne Haaland Matláry, Elisabeth Kendall, Clarie Lehmann, David Goodhart, Brendan O´Neill, Fraser Nelson, Iain Martin, Adrian Wooldridge
Pub. Datum: 2021-03-04
Hilma af Klint : Ockult målarinna och abstrakt pionjär
Åke Fant
Pub. Datum: 2021-02-26
Hilma af Klint : occult painter and abstract pioneer
Åke Fant
Pub. Datum: 2021-02-26
Hilma af Klint - Spiritualistic Drawings 1896-1910
Kurt Almqvist, Daniel Birnbaum
Pub. Datum: 2021-01-05
Society in Crisis : Our Capacity for Adaptation and Reorientation
Clive Aslet, Phillip Bobbitt, Peter Burke, Gillian Clark, Jonathan Fenby, Peter Frankopan, Jessica Frazier, Lawrence Freedman, Matthew Goodwin, Andrew Graham-Dixon, Johan Hakelius, Vanessa Harding, Tom Holland, Mark Honingsbaum, Alex Lee, Tim Marshall, Lincoln Paine, Iskander Rehman, Donald Sassoon, David Seedhouse, Graham Stewart, Hew Strachan, Helen Thompson, Richard Whatmore, Adrian Wooldridge
Pub. Datum: 2021-05-24
Samhälle i kris : Vår förmåga till anpassning och omorientering
Clive Aslet, Phillip Bobbitt, Peter Burke, Gillian Clark, Jonathan Fenby, Peter Frankopan, Jessica Frazier, Lawrence Freedman, Matthew Goodwin, Andrew Graham-Dixon, Johan Hakelius, Vanessa Harding, Tom Holland, Mark Honingsbaum, Alex Lee, Tim Marshall, Lincoln Paine, Iskander Rehman, Donald Sassoon, David Seedhouse, Graham Stewart, Hew Strachan, Helen Thompson, Richard Whatmore, Adrian Wooldridge
Pub. Datum: 2021-05-24
Kakelugnen i Sverige
Carl Frängsmyr, Karl Grandin, Maria Perers, Claes Pettersson, Susanna Scherman, Anders Stjernberg, Linnéa Rollenhagen Tilly, Bo Vahlne, Vicki Wenander, Svante Helmbaek Tirén
Pub. Datum: 2021-05-26
The Art and Craft of Garden Making
Tomas Mawson
Pub. Datum: 2021-05-30
Hilma af Klint: Parsifal and The Atom. Catalogue Raisonné
Hilma af Klint
Pub. Datum: 2021-05-31
Hilma af Klint: Late Watercolours. Catalogue Raisonné
Pub. Datum: 2021-05-31
Folktro: En besjälad värld
Camilla Asplund Ingermark, Gabriella Beer, Karin Blomqvist, Jerker Blomqvist, Kristina Ekero Eriksson, Joel Halldorf, Tommy Kuusela, Lena Kättström Höök, Lars Lönnroth, Per-Johan Norelius, Britt-Mari Näsström, David Thurfjell, Tora Wall, Andreas Winkler
Pub. Datum: 2021-06-30
Axel Törneman : A Pioneer of Modernism
Anita Theorell
Pub. Datum: 2021-07-05
Gustav III:s samling. Arkitekturritningar från 1600-1800-talen
Magnus Olausson
Pub. Datum: 2021-09-27
The Mission and Message of Hilma af Klint - Prophet and Temple Builder
Kurt Almqvist
Pub. Datum: 2021-10-18
Hilma af Klints budskap och mission : Profet och tempelbyggare
Pub. Datum: 2021-10-18
Järnbrukens historia
Nils-Johan Tjärnlund
Pub. Datum: 2021-10-25
Hilma af Klint: Geometric Series and Other Works 1917-1920.
Pub. Datum: 2021-10-27
Hilma af Klint: Landscapes, Portraits and Miscellanous Works 1886-1940.
Pub. Datum: 2022-04-25