Engelsbergsserien

Det internationellt välrenommerade Engelsbergsseminariet arrangerades första gången 1999 och har därefter varit ett årligt återkommande inslag på världsarvet Engelsberg i Västmanland. Seminariet, som har kallats för ”den mest intellektuellt stimulerande konferensen i Europa” (The Spectator), har en deltagarlista bestående av framstående forskare och politiker från hela världen. Seminarierna kretsar kring olika teman varje år som tar upp de mest angelägna frågorna i vår samtid och sätter in dem i en vidare kontext, med hänsyn både till historien, vår samtid men också vår framtid.

Bokförlaget Stolpe presenterar en exklusiv serie böcker som baseras på dessa seminarier. Varje volym publiceras på svenska och engelska med en begränsad upplaga om 25 exemplar som är handbundna av Leonard Gustafssons bokbinderi. Omslaget är gjort av getskinn och handmarmorerat papper från England, med förgylld titel på bokens rygg.

Engelsbergsserien finns enbart tillgänglig för försäljning genom förlaget.

Kunskap och information

(Knowledge and Information)

ISBN Sv: 978-91-9852-372-0
ISBN Eng: 978-91-9852-371-3
90 illustrationer. 17 x 24 cm. 352 sidor
Design: Patric Leo
Sommar 2019

Den svenska framgångssagan

(The Swedish Success Story)

ISBN Sv: 978-91-9852-373-7
ISBN Eng: 978-91-9852-374-4
98 illustrationer. 17 x 24 cm. 376 sidor
Design: Patric Leo
Sommar 2019

Geopolitikens återkomst

(The Return of Geopolitics)

ISBN Sv: 978-91-9852-360-7
ISBN Eng: 978-91-9852-361-4
82 illustrationer. 17 x 24 cm. 320 sidor
Design: Patric Leo
Sommar 2019

Religion

(Religion)

ISBN Sv: 978-91-985237-6-8
ISBN Eng: 978-91-985237-7-5
90 illustrationer. 17 x 24 cm. 320 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2020

Om Historien

(Past and Present)

ISBN Sv: 978-91-89069-12-1
ISBN Eng: 978-91-89069-13-8
90 illustrationer. 17 x 24 cm. 320 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2020

Civilisation

(Civilisation)

ISBN Sv: 978-91-89069-15-2
ISBN Eng: 978-91-89069-31-2
88 illustrationer. 17 x 24 cm. 396 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2021

Kommande titlar i serien

Nation, State and Empire
War
Politics and Ideology / Politik och ideologier
On Capitalism / Om kapitalismen
On the Idea of America / Om den amerikanska idén
On Russia / Om Ryssland
The Secular State & Islam in Europe / Den sekulära staten och islam i Europa
What is the West?/ Om Västerlandet
The Future of Religion / Religionens framtid
Cosmopolitanism / Mot en kosmopolitisk framtid
Consciousness, Genetics and Society / Medvetande, genetik och samhälle
Empire and the Future World Order / Imperier
Media and Media Power
Visions of the Future / Fönster mot framtiden
The Pursuit of Europe