fbpx

EFTERLYSNING!

Har du sett Hilma af Klints duva?

Det har nu gått över 50 år sedan någon senast såg Hilma af Klints verk, Duvan 10, HaK 182. Spåren efter den 150 x 115 cm stora målningen som ingår i hennes mest uppmärksammade och värdefulla serie tar slut på teologiska institutionen i Uppsala den 16 februari 1969, då verket var föremål för ett avhandlingsarbete.

1966 gav Stiftelsen Hilma af Klints verks grundare, viceamiral Erik av Klint (1901–1981) och professor Carl-Martins Edsman (1911-2010) den då 23-årige kandidaten Ragnar Alcén (1943) vid teologiska institutionen i Uppsala i uppdrag att skriva en avhandling om Hilma af Klints verk. Han inledde arbetet hösten 1967. För att möjliggöra forskningen för Alcén, transporterades därför Hilma af Klints målningar och anteckningsböcker till Uppsala. Ragnar Alcén valde dock 1975 att inte avsluta sin forskning utan blev istället präst och emigrerade sedan till USA.

Sedermera lämnade målningarna och anteckningsböckerna Uppsala och transporterades till antroposofernas Järna, där Stiftelsen Hilma af Klints verk grundades 1972. Konsthistorikern Åke Fant (1943–1997), som 1977 fått uppdraget att starta upp forskningen på nytt, inventerade tillsammans med Erik af Klint verket i Järna 1979. Det var i samband med detta som man uppmärksammade att det saknades både anteckningsböcker och ett stort antal tavlor. Anteckningsböckerna återfanns dock snart, på en bokhylla på universitetet där de glömts kvar, och även tavlorna återfanns på Uppsala universitets teologiska institutions vind – alla utom Duvan 10, HaK 182. Någon gång mellan 1969 då Duvan senast iakttogs i Uppsala och 1979 när inventeringen skedde, måste den alltså ha försvunnit.

Bokförlaget Stolpe producerar nu Hilma af Klints Catalogue Raisonné, dvs en katalog över hennes samtliga verk. Har du någon information om den försvunna Duvan är vi mycket tacksamma att du kontaktar oss.

Vi kommer även dokumentera de landskap, porträtt och andra motiv som finns i privat ägo och vi utför ett omfattande arbete att söka, fotografera och återge dem. Hör därför av dig om du har en Hilma af Klint.

Du når oss på mejladress: hilma.af.klint@stolpepublishing.se

 

Tack!

Hilma af Klints Catalogue Raisonné

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en CATALOGUE RAISONNÉ. Men Hilma af Klints konstverk inte bara förtjänar det – de kräver det eftersom verket i sin helhet innehåller ett budskap och uppenbarar en livsåskådning. För första gången någonsin får läsaren ta del av Hilma af Klints fullständiga produktion i detta historiska dokument fördelat på sju volymer, onekligen en av Sveriges mest fascinerande samlingar av konstnärlig produktion.

Se titlarna här: https://bokforlagetstolpe.com/se/hosten-2020/