Hilma af Klint Tidsandans visionär

Hilma af Klint

Tidsandans visionär

(Hilma af Klint – Visionary)

Hilma af Klints verk har tagit den internationella konstvärlden med storm. Från och med den första succén på Moderna museet i Stockholm 2013, som sågs av över en miljon människor, till den senaste utställningen på Guggenheimmuseet i New York, har Johnson-stiftelsen anordnat ett antal internationella seminarier i samband med utställningarna i syfte att öka kunskapen om Hilma af Klint och sätta hennes banbrytande arbete i ett historiskt sammanhang.

Ämnena varierar från tidig abstrakt konst och inflytandet av Darwinism och Goethes färgteori till vikten av ockulta religiösa rörelser som teosofi och antroposofi som påverkade de tidiga modernisterna och Hilma af Klint. Bokförlaget Stolpe har skapat en ny serie böcker om Hilma af Klint som tar sin utgångspunkt i dessa seminarier. Den första boken i serien är ”Hilma af Klint – Tidsandans visionär”, en antologi baserad på seminariet som hölls när Guggenheimmuseet öppnade sin mycket omtalade och historiskt mest välbesökta utställning Hilma af Klint: Paintings for the Future, i oktober 2018.

Hilma af Klint – Tidsandans visionär
(Hilma af Klint – Visionary )
ISBN Sv: 978-91-9852-370-6
ISBN Eng: 978-91-6397-203-4
60 illustrationer. 28,5 x 22,5 cm. 190 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Tapeter genom tiderna Perspektiv från världsarvet Engelsberg

Tapeter genom tiderna

Perspektiv från världsarvet Engelsberg

Tapeter har genom århundraden varit en av våra viktigaste väggdekorationer. Attityden till tapeter har skiftat mer än en gång, särskilt de senaste årtiondena, men idag syns ett kraftigt växande intresse för tapeter och byggnadsvård.

Som en första fristående del i en serie om världsarvet Engelsbergs bruk, ger den här boken en förståelse för tapetens historia. Genom mängder med bilder, både historiska och nytagna, ger de främsta experterna på ämnet en fördjupad bild av tapeten, både som hantverk och uttryck för olika inredningsideal.

Tapeter genom tiderna
– Perspektiv från världsarvet Engelsberg
ISBN: 978-91-8906-903-9
80 illustrationer. 30 x 23,5 cm. 180 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Kommande titlar i serien:

Naturaliesamlingarnas historia
ISBN Sv: 978-91-89069-10-7

Järnbrukens historia
ISBN Sv: 978-91-89069-02-2

Kakelugnar genom tiderna
ISBN Sv: 978-91-89069-16-9

Swedish Grace Mellan modernitet och tradition

Swedish Grace

Mellan modernitet och tradition

Swedish Grace är den mest hyllade av alla perioder och stilar vad gäller svensk arkitektur. Stockholms Stadsbibliotek, Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården utanför Stockholm och Stockholms konserthus är alla världskända och bland de mest uppskattade byggnaderna i Sverige.

Elva forskare av olika nationaliteter diskuterar Swedish Grace från skilda synvinklar och belyser dess nutida relevans. Antologin är en uppdaterad utgåva av den utsålda Swedish Grace – The Forgotten Modern och innehåller över hundra fotografier, av vilka ett stort antal är nytagna.

Swedish Grace – Mellan modernitet och tradition
(Swedish Grace – Between Tradition and Modernity)
ISBN Sv: 978-91-9852-367-6
100 illustrationer. 30,5 x 22,5 cm. 240 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Havets bildspråk Galjonsfigurer och symboler

Havets bildspråk

Galjonsfigurer och symboler

(Imagery of the Sea – Figureheads and Symbols)

Länge utgjorde sjövägen det mest naturliga sättet att resa på. Skeppen och deras utsmyckning var en naturlig del av detta och gav dessutom uttryck för ägarens status och makt. Här talar galjonsfigurer sitt eget språk. Den maritima samlingen på Engelsberg med sina drygt fyrtio skeppsartefakter i form av galjonsfigurer, ornament och andra utsmyckningar vittnar om många berättelser. I den här antologin presenteras, förutom nytagna bilder och ny kunskap om galjonsfigurerna, ett antal ingångar till fartygens många symboler och konstnärliga uttryck. Från vikingatidens båtsniderier, till stormaktstidens praktskepp och 1900-talets eleganta rederiaffischer, löper en röd tråd kring viljan att ge livet ombord mening och gestalt​.

Havets bildspråk – Galjonsfigurer och symboler
(Imagery of the Sea – Figureheads and Symbols)
ISBN Sv: 978-91-9852-378-2
ISBN Eng: 978-91-9852-379-9
100 illustrationer 32 x 24,5 cm. 250 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Rural Urbanism

Rural Urbanism

Varje år när sommaren kommer ersätter turister stadens egentliga invånare, som istället samlas på sina landställen. Men fler och fler människor flyttar till de stora städerna, eller dess förorter, istället för att bo kvar på landsbygden och bruka jorden. Samtidigt är vi fortfarande beroende av det landsbygden har att erbjuda, framförallt gällande mat.

Vilken roll kommer landsbygden och den ekologiskt odlade maten att spela i framtiden? En ny syn på landsbygden i kombination med stadsodling kan komma att fungera som lösningar på de utmaningar vi står inför. I den här boken undersöker ledande experter i ämnet hållbar matproduktion och samhällsplanering.

Rural Urbanism
ISBN Eng: 978-91-985236-8-3
30 illustrationer. 22,5 x 18 cm. 138 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Boken och läsandets förvandlingar I digitaliseringens tid

Boken och läsandets förvandlingar

I digitaliseringens tid

Historien om boken och läsandet är också historien om människan, eftersom bokmarknaden alltid speglat våra intressen, behov och drömmar. Idag ställs boken inför olika sorters utmaningar, men också möjligheter, i takt med att nya teknologier får allt större inflytande. Vad kan den fysiska bokhandeln göra för att överleva – och varför denna rädsla för Amazon? Vad är det som händer med vår fattningsförmåga när vi läser allt mindre på papper?

Dessa är några av frågorna som tas upp när välkända personer från den svenska bokbranschen såväl som den svenska litteraturforskningen samlas i denna antologi. Ett nedslag i en bransch som tycks vara i ständig omvandling.

Boken och läsandets förvandlingar – I digitaliseringens tid
ISBN Sv: 978-91-8906-900-8
40 illustrationer. 24 x 17 cm. 180 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Japan’s Past and Present

Japan’s Past and Present

Den framstående japanska civilisationen och dess unika kultur representerar ofta en gåta för resten av världen. Efter andra världskriget blev ”nihonjinronstudier” (läran om det japanska) populära; studierna var ett försök att förklara det unika med japansk kultur. Inte alla länder känner behovet att så tydligt definiera sin egen nationella identitet och få är fortfarande så besatta av det som japaner är.

I den här antologin utforskar ett stort antal Japanexperter landets historia och aspekter av det japanska sökandet efter en nationell identitet – samt vad det innebär för resten av världen – via ämnen som arkitektur, religion, manga, kristendom i Japan och samurajerna.

Japan’s Past and Present
ISBN Eng: 978-91-639-7205-8
100 illustrationer 24 x 17 cm. 500 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Jane Jacobs Ideas about People, Cities and Economies

Jane Jacobs

Ideas about People, Cities and Economies

Jane Jacobs är en ikon inom stadsplanering. Hon blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor och hennes insatser har ständigt tolkats och debatterats.

I den här antologin tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker – vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tecknar de medverkande en nära nog heltäckande bild av Jacobs verksamhet från 1930-tal till 2000-tal och sätter in hennes arbete i en nutida kontext.

Jane Jacobs – Ideas about People, Cities and Economies
ISBN Eng: 978-91-985236-9-0
30 illustrationer. 22,5 x 18 cm. 250 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019