Hilma af Klint

Konsten att se det osynliga

(Hilma af Klint – The Art of Seeing the Invisible)

I den mest uttömmande boken om Hilma af Klint som hittills getts ut, skriver 20 specialister inom modern konst, konsthistoria, idéhistoria och religionshistoria utifrån sin unika utgångspunkt och ger sin syn på af Klints konstnärskap. Ämnena rör sig från tidig abstrakt konst och inflytandet av Darwin och Goethes färglära till betydelsen av ockulta religiösa rörelser som teosofi och antroposofi, som även influerade de tidiga modernisterna. Här finns också inslag från Hilma af Klints personliga anteckningar och efterforskningar.

Boken baseras på det seminarium som hölls i samband med den häpnadsväckande framgångsrika utställningen Hilma af Klint – A Pioneer of Abstraction på Moderna Museet i Stockholm 2013.

Denna bok är en översatt nyutgåva av The Art of Seeing the Invisible (2015), med efterord av Daniel Birnbaum.

Hilma af Klint – Konsten att se det osynliga
(Hilma af Klint – The Art of Seeing the Invisible)
ISBN Sv: 978-91-89069-07-7
ISBN Eng: 978-91-89069-17-6
100 illustrationer. 23 x 29 cm. 264 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Hilma af Klint

Ockult målarinna och abstrakt pionjär

Hilma af Klint räknas idag som en av våra abstrakta konstpionjärer. Hon målade över 1200 verk fram till sin bortgång år 1944, men visade dem aldrig offentligt utanför sina antroposofiska och ockulta kretsar. Efter tjugo års verksamhet som konstnär började hon arbeta med ett abstrakt formspråk och vigde resten av sitt liv åt ett storslaget måleriskt uppdrag. För Hilma af Klint var det andliga den viktigaste utgångspunkten, precis som för de samtida Kandinsky, Malevich och Mondrian. Dessa tidiga modernister influerades av samtidens ockulta författare, som Madame Blavatsky, Annie Besant, C.W. Leadbeater och inte minst af Klints andliga ledare Rudolf Steiner. 

Boken är en nyutgåva, första gången utgiven 1989 i samarbete med Stiftelsen Hilma af Klints verk, och fungerade då också som utställningskatalog i samband med Moderna Museets stora utställning med samma namn.

»[…] en lysande presentation och analys av Åke Fant. Storheten med denna text är det påtagliga kritiska förhållningssätt som präglar biografin, verkgenomgången och utredningen av förebilder till Hilmas dualtankar och spiritistiska övningar.« Göteborgs-Posten

Åke Fant: Hilma af Klint – Ockult målarinna och abstrakt pionjär
ISBN Sv: 978-91-89069-46-6
155 illustrationer. 23 x 29 cm. 250 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Hilma af Klint: Spiritualistic Drawings 1896–1905

Catalogue Raisonné

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en CATALOGUE RAISONNÉ. Men Hilma af Klints konstverk inte bara förtjänar det – de kräver det eftersom verket i sin helhet innehåller ett budskap och uppenbarar en livsåskådning. För första gången någonsin får läsaren ta del av Hilma af Klints fullständiga produktion i detta historiska dokument fördelat på sju volymer, onekligen en av Sveriges mest fascinerande samlingar av konstnärlig produktion. Den första volymen, The Paintings for the Temple, utkommer hösten 2020.

Målningarna är presenterade i samma ordning som antroposofen Olof Sundström 1945 numrerade dem, på uppdrag av Erik af Klint (1901–1981), ensam arvtagare till Hilma af Klints verk och ensam donator till och skapare av Stiftelsen Hilma af Klints verk 1972. Verken är tryckta i en exklusiv utgåva formgiven av Patric Leo. Serien är producerad i samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, och innehåller förord av Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist. En särskilt framtagen kassett som rymmer alla sju volymer kommer att bli tillgänglig hösten 2021.

Abstraktionen i Hilma af Klints bilder utvecklades över tid; det var en process i vilken en grupp kvinnliga vänner, De Fem, spelade en avgörande roll. Gruppens medlemmar agerade som medier och ansåg sig ta emot meddelanden via andar angående mänsklighetens utveckling.

Text på engelska
Hilma af Klint: Spiritualistic Drawings 1896–1905
Catalogue Raisonné
Ca 190 illustrationer. 24 x 31 cm. 220 sidor
Utförande: Klotband med screentryck, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Hilma af Klint: The Paintings for the Temple 1906–1915

Catalogue Raisonné

Detta är den mest välkända av Hilma af Klints serier av verk. Dessa mestadels abstrakta målningar, som inkluderar De tio största, kom till konstnären, hävdar hon själv, via mediumism under denna period. Serien illustrerar det budskap till mänskligheten som hon ansåg kommit till henne via de Höga mästarna.

Text på engelska
Hilma af Klint: The Paintings for the Temple 1906–1915
Catalogue Raisonné
Ca 140 illustrationer. 24 x 31 cm. 232 sidor
Utförande: Klotband med screentryck, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Hilma af Klint: The Blue Books

Catalogue Raisonné

Denna bok innehåller Hilma af Klints samlade miniatyrer för Målningarna till templet. af Klint reste runt med dessa böcker för att visa sin konst i ett mer lättillgängligt format. Syftet var att försöka väcka intresse inom av henne utvalda exklusiva kretsar, antroposofiska sällskap och ockulta grupper för att locka dem att sedan ställa ut hennes verk för en krets av välvilligt inställda personer.

Text på Engelska
Hilma af Klint: The Blue Books
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-24-4
24 x 31 cm. 192 sidor
Utförande: Klotband med screentryck, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Hilma af Klint: Parsifal and the Atom 1916–1917
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-25-1
Vår 2021

Hilma af Klint: Geometric Series and Other Works 1917–1920
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-26-8
Vår 2021

Hilma af Klint: Late Watercolours 1922–1941
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-27-5
Vår 2021

Hilma af Klint: Landscapes, Portraits and Botanical Works 1886–1940
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-28-2
Höst 2021

Expedition Vanadis

En etnografisk världsomsegling 1883–1885

(Expedition Vanadis – An Ethnographic Voyage Around the World 1883–1885)

Författaren Bo G Erikson är tillbaka med ett initierat och bildrikt praktverk över Hjalmar Stolpes världsomsegling med fregatten Vanadis. Hjalmar Stolpe, en av Sveriges mest kända arkeologer och upptäcktsresande, besökte under 18 månader i slutet av 1800-talet bland annat Portugal, Brasilien, Tahiti, Chile, Thailand, Japan och Indien.

Särskilt intressant i sammanhanget är den 22-årige fotografen Oscar Ekholm som närvarade under resan. Expeditionen är nämligen en av de första att bli dokumenterad genom en kameralins. Sammanlagt tog Ekholm omkring 700 bilder från alla de platser som duon besökte. Bilder som Stolpe sedan nedtecknade texter till. Boken utgör den första dokumentationen över detta spektakulära material som fram till nyligen legat nedpackat i bortglömda lådor.

Bo G Erikson: Expedition Vanadis – En etnografisk
världsomsegling 1883–1885
(Expedition Vanadis – An Ethnographic
Voyage Around the World 1883–1885)
ISBN Sv: 978-91-89069-01-5
ISBN Eng: 978-91-89069-20-6
130 illustrationer. 30,5 x 22,5 cm. 250 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Axel Törneman

En modernismens pionjär

(Axel Törneman: A Pioneer of Modernism)

Axel Törneman (1880–1925) är en av pionjärerna inom den moderna svenska konsthistorien. Han uppmärksammades mest för sina stora fresker i bland annat Stockholms stadshus. Trots det känner få till honom i dag. Han gick sina egna vägar och valde medvetet att inte tillhöra någon konstnärlig gruppering. Möjligen ligger det också bakom hans relativa anonymitet.

Boken är den första biografin över Törneman, författad av Anita Theorell, fil.dr i konstvetenskap, och innehåller en stor mängd av hans mindre kända stafflimålningar samt tidigare opublicerat material som fotografier och teckningar. Theorell presenterar en intensiv, egensinnig och frimodig konstnär som levde ett alltför kort och delvis väldigt dramatiskt liv.

Anita Theorell: Axel Törneman – En modernismens pionjär
(Axel Törneman – A Pioneer of Modernism)
ISBN Sv: 978-91-89069-09-1
ISBN Eng: 978-91-89069-30-5
140 illustrationer. 24 x 32 cm. 280 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

City, Civility and Capitalism

Denna antologi undersöker hur arkitektur, stadsplanering och handel har bidragit till ett civiliserat beteende och politisk ordning. Med utgångspunkt i renässansens Italien, där den första handelsstaden föddes, tar författarna med läsaren på en resa in i dagens städer och samhällen.

Hur skapar vi urbana områden där individen kan blomstra? Kan stadsbilden i sig generera lycka, och vilken roll spelar arkitektur i att skapa civiliserade samhällen?

Text på engelska
City, Civility and Capitalism
ISBN: 978-91-89069-14-5
26 illustrationer. 17 x 24 cm. 140 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Religion

I historia, samtid och framtid

Tron på en styrande, övergripande, himmelsk princip har följt människan genom historien. Mer än 80 procent av världens befolkning har idag en religiös tillhörighet och även i sekulära stater fortsätter religionen att spela en viktig roll. Det går inte att förstå politik och internationella relationer idag utan att inkludera religionen som en aspekt av det kulturella sammanhanget. 

Essäerna i denna antologi, som härrör från Engelsbergsseminariet 2014, spänner över en mångfald ämnen i dagens såväl som gårdagens samhällen. De utforskar religionen i relation till människans villkor och skildrar hur den manifesterar sig i individens egna upplevelser. Om vi förstår religionen kan vi kanske också förstå oss själva? 

Religion. I historia, samtid och framtid
ISBN: 978-91-89069-37-4
60 illustrationer. 17 x 24 cm. 424 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Om historien

Att lära av det förflutna

Historien, mänsklighetens samlade erfarenheter, lär oss om nuet och framtiden. Hur är det möjligt att titta på händelser i det förflutna och med hjälp av dem lösa samtidens politiska eller ekonomiska förhållanden och konflikter? 

Essäerna i denna antologi härrör från Engelsbergsseminariet 2019 där dessa frågor diskuterades. Ur bland annat idéhistoriskt och evolutionspsykologiskt perspektiv tillämpar skribenterna historien på nutida företeelser som internationella relationer, geopolitik och nationalekonomi, individens roll och den mänskliga naturen. Kanske är det bara genom att tillämpa historien som vi hittar vägen framåt? 

Om historien. Att lära av det förflutna
ISBN: 978-91-89069-35-0
90 illustrationer. 17 x 24 cm. 380 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Havets bildspråk

Galjonsfigurer och symboler

Imagery of the Sea – Figureheads and Symbols

Vattenvägen var länge den mest naturliga färdvägen, och skeppen som människor reste med fungerade även som uttryck för ägarens status och makt. På Engelsbergs bruk finns en ovanlig maritim samling bestående av ett fyrtiotal galjonsfigurer, utsmyckningar och andra dekorativa inslag som berättar många historier om livet till sjöss.

Denna antologi presenterar ett antal infallsvinklar på de många symboler och konstnärliga uttryck som finns på fartyg, tillsammans med nytagna foton och ny kunskap om galjonsfigurerna.

Havets bildspråk – Galjonsfigurer och symboler
(Imagery of the Sea – Figureheads and Symbols)
ISBN Sv: 978-91-985237-8-2
ISBN Eng: 978-91-985237-9-9
130 illustrationer. 24 x 32 cm. 270 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, färgat samt motivtryckt snitt, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Människan och hennes symboler

Människan och hennes symboler (här som nyutgåva i Karin Stolpes fina översättning från 1966) tillkom i samarbete med C.G. Jungs närmaste medarbetare. Boken, en av djuppsykologins populärvetenskapliga klassiker, förklarar hans teori om symbolernas betydelse – i synnerhet drömsymbolernas.

Det inledande kapitlet, ”Mötet med det omedvetna”, skrevs av Jung själv kort tid före sin död i juni 1961. Det utgör en tredjedel av boken och ger i lättillgänglig form en fascinerande framställning av Jungs syn på det omedvetna och dess symboler.

Över 500 illustrationer utgör en fortlöpande kommentar till Jungs idéer. De visar drömmarnas natur och deras uppgift, tränger in i konstens symbolik och tolkar den psykologiska innebörden. Som uttryck för människans eviga existentiella behov av mål och mening och därmed också visdom, är Jungs tänkande kring vad som skapar mening för en människa och insikten i hur symboler påverkar själslivet ständigt aktuellt.

Människan och hennes symboler
ISBN: 978-91-89069-05-3
500 illustrationer. 20 x 30  cm. 510 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett samt guld- och silverfolie, trådbunden, läsband
Design: Patric Leo
Höst 2020

Gustav III – Sin egen arkitekt/His Own Architect

Gustav III (1746–1792) är en av Sveriges absolut mest framstående och tongivande kungar, både i Sverige och utomlands. Han är framför allt känd för att ha grundat flertalet akademier, särskilt Svenska akademien, men också för sitt stora engagemang för teatern och konsten.

Trots det stora fokus som funnits på Gustav III har det varit så gott som okänt att han även haft en stor betydelse som arkitekt. För första gången publiceras nu Gustav III:s ritningar i en spektakulär bok bestående av 571 ritningar i skala 1:1, uppdelad i tre volymer som samlas i en clamshell-låda. Boken, som kommer att placeras på ett för ändamålet framtaget bord, kommer att tryckas i en begränsad upplaga och utgöra ett exklusivt samlarobjekt.

Tvåspråkig utgåva
Gustav III – Sin egen arkitekt/His Own Architect
ISBN: 978-91-89069-06-0
571 illustrationer. 50 x 70 cm. 600 sidor
Utförande: Klotband med kopparfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Gustav III:s samling

Arkitekturritningar från 1600–1800-talen

Gustav III:s samling med hans egna och andra berömda arkitekters ritningar, följde med Gustav IV Adolf i landsflykten 1809. Samlingen återköptes till Sverige 1925 av bröderna Helge och Axel Ax:son Johnson och ärvdes av Axels dotter Marie-Claire. Den finns idag förvarad på Engelsbergs bruk och ägs av Marie-Claire Cronstedts stiftelse.

Ritningarna är utförda av Sveriges ledande arkitekter under 1600- och 1700-talen över bland annat slott och trädgårdar vid Drottningholm, Ekolsund, Haga, Gripsholm, Karlberg, Ulriksdal, Svartsjö, Stockholm och Uppsala. Även Gustav III:s egna skisser är katalogiserade. 

Denna bok är även ett kompendium till Gustav III – sin egen arkitekt/His Own Architect där ritningarna återges i 1:1-format över tre volymer.

Gustav III:s samling – Arkitekturritningar från 1600–1800-talen
ISBN: 978-91-89069-29-9
600 illustrationer. 29,5 x 21 cm. 300 sidor
Utförande: Klotband med kopparfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020