Hilma af Klint: Spiritualistic Drawings 1896–1905

Catalogue Raisonné

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en CATALOGUE RAISONNÉ. Men Hilma af Klints konstverk inte bara förtjänar det – de kräver det eftersom verket i sin helhet innehåller ett budskap och uppenbarar en livsåskådning. För första gången någonsin får läsaren ta del av Hilma af Klints fullständiga produktion i detta historiska dokument fördelat på sju volymer, onekligen en av Sveriges mest fascinerande samlingar av konstnärlig produktion. Den första volymen, The Paintings for the Temple, utkommer hösten 2020.

Målningarna är presenterade i samma ordning som antroposofen Olof Sundström 1945 numrerade dem, på uppdrag av Erik af Klint (1901–1981), ensam arvtagare till Hilma af Klints verk och ensam donator till och skapare av Stiftelsen Hilma af Klints verk 1972. Verken är tryckta i en exklusiv utgåva formgiven av Patric Leo. Serien är producerad i samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, och innehåller förord av Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist. En särskilt framtagen kassett som rymmer alla sju volymer kommer att bli tillgänglig hösten 2021.

Abstraktionen i Hilma af Klints bilder utvecklades över tid; det var en process i vilken en grupp kvinnliga vänner, De Fem, spelade en avgörande roll. Gruppens medlemmar agerade som medier och ansåg sig ta emot meddelanden via andar angående mänsklighetens utveckling.

Text på engelska
Hilma af Klint: Spiritualistic Drawings 1896–1905
Catalogue Raisonné
Ca 190 illustrationer. 24 x 31 cm. 220 sidor
Utförande: Klotband med screentryck, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Hilma af Klint: Parsifal and the Atom 1916–1917
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-25-1
Vår 2021

Hilma af Klint: Geometric Series and Other Works 1917–1920
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-26-8
Vår 2021

Hilma af Klint: Late Watercolours 1922–1941
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-27-5
Vår 2021

Hilma af Klint: Landscapes, Portraits and Botanical Works 1886–1940
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-28-2
Höst 2021

City, Civility and Capitalism

Denna antologi undersöker hur arkitektur, stadsplanering och handel har bidragit till ett civiliserat beteende och politisk ordning. Med utgångspunkt i renässansens Italien, där den första handelsstaden föddes, tar författarna med läsaren på en resa in i dagens städer och samhällen.

Hur skapar vi urbana områden där individen kan blomstra? Kan stadsbilden i sig generera lycka, och vilken roll spelar arkitektur i att skapa civiliserade samhällen?

Text på engelska
City, Civility and Capitalism
ISBN: 978-91-89069-14-5
26 illustrationer. 17 x 24 cm. 140 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Människan och hennes symboler

Människan och hennes symboler (här som nyutgåva i Karin Stolpes fina översättning från 1966) tillkom i samarbete med C.G. Jungs närmaste medarbetare. Boken, en av djuppsykologins populärvetenskapliga klassiker, förklarar hans teori om symbolernas betydelse – i synnerhet drömsymbolernas.

Det inledande kapitlet, ”Mötet med det omedvetna”, skrevs av Jung själv kort tid före sin död i juni 1961. Det utgör en tredjedel av boken och ger i lättillgänglig form en fascinerande framställning av Jungs syn på det omedvetna och dess symboler.

Över 500 illustrationer utgör en fortlöpande kommentar till Jungs idéer. De visar drömmarnas natur och deras uppgift, tränger in i konstens symbolik och tolkar den psykologiska innebörden. Som uttryck för människans eviga existentiella behov av mål och mening och därmed också visdom, är Jungs tänkande kring vad som skapar mening för en människa och insikten i hur symboler påverkar själslivet ständigt aktuellt.

Människan och hennes symboler
ISBN: 978-91-89069-05-3
500 illustrationer. 20 x 30  cm. 510 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett samt guld- och silverfolie, trådbunden, läsband
Design: Patric Leo
Höst 2020