Sampanerna från Kanton : F.H af Chapmans kinesiska gouacher

Den prisbelönta boken Sampanerna från Kanton innehåller 99 kinesiska gouacher från 1700-talets andra hälft. Med minutiös detaljrikedom avbildar de ett helt samhälle vatten, där sampanfartygen används till alltifrån fruktförsäljning och ceremonier till krigsföring och tjuverier. Tillsammans utgör dessa gouacher en av de största existerande samlingarna av kinesiskt handmåleri från 1700-talet.

Sampanerna från Kanton: F.H af Chapmans kinesiska gouacher är en bok om 99 kinesiska akvareller som befunnit sig på svensk mark sedan slutet av 1700-talet.  Fredrik af Chapman var skeppsbyggare och varvsamiral. Tillsammans med C A Ehrensvärd blev han en av förgrundsgestalterna i kung Gustaf III:s uppbyggnad av svenska flottans isfria hamnstad i Karlskrona i södra Sverige. Fredrik af Chapmans 99 gouacher föreställer kinesiska båtar på stilla hav med varierande last samt tre med scenerier från magasinen och hamnen i Kanton. På varje tavla är båtmodellens kinesiska namn textad med latinska bokstäver. Båtarna är målade i lager med gouache, en täckande vattenfärg på tunt orientaliskt papper.  Gouacherna vittnar om 1700-talets kantonesiska exportmåleri och är samtidigt kunskapsbärare av svensk internationell sjöfart och politik för tiden då Ostindiska Kompaniets verkade i sin mest expansiva period. Gouacherna är därför också ett tidsdokument, som berättar om kosmopoliter under 1700-talet med nytänkande inom sjöfart, arkitektur och kultur. Här ser man delar av den svenska handelsflottan i Kina och bilderna vittnar om en global 1700-talsvärld. Gouacherna hängde på samma plats från år 1786 framtill 2014. Många frågor besvaras i boken men vem eller vilka som skapade verken har förblivit ett mysterium. 

Boken innehåller samtliga 99 gouacher både i sin helhet och med en del förstorade detaljer. 

 

ISBN: 9789163972010
Publicerad: 2018-08-27
Grafisk design: Patric Leo
Illustrerad. 36.5 x 27.5 cm. 222 pp.