Japan’s past and present

Den framstående japanska civilisationen och dess unika kultur representerar ofta en gåta för resten av världen. Efter andra världskriget blev nihonjinronstudier (läran om det japanska) populära; studierna var ett försök att förklara det unika med japansk kultur. I den här antologin utforskar ett stort antal Japanexperter landets historia och det japanska sökandet efter en nationell identitet.

Den framstående japanska civilisationen och dess unika kultur representerar ofta en gåta för resten av världen. Efter andra världskriget blev nihonjinronstudier (läran om det japanska) populära; studierna var ett försök att förklara det unika med japansk kultur. Inte alla länder känner behovet att så tydligt definiera sin egen nationella identitet och få är fortfarande så besatta av det som japaner är, möjligen med undantag för Sverige ett land som Japan ofta jämförs med och som ständigt återkommer till Sverigebilden.

I den här antologin utforskar ett stort antal Japanexperter landets historia och aspekter av det japanska sökandet efter en nationell identitet samt vad det innebär för resten av världen via ämnen som arkitektur, religion, manga, kristendom i Japan och samurajerna.