Hilma af Klint : spiritualistic drawings 1896-1910

Abstraktionen i Hilma af Klints bilder utvecklades över tid; det var en process i vilken en grupp kvinnliga vänner, De Fem, spelade en avgörande roll. Den kristet spiritualistiska gruppens medlemmar hade olika roller, en del agerade som medier och ansåg sig ta emot meddelanden från andevärlden, när andra tecknade och skrev.

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en Catalogue Raisonné. Hilma af Klints konst inte bara förtjänar det den kräver det eftersom verket i sin helhet innehåller ett budskap och uppenbarar en livsåskådning. För första gången någonsin får läsaren ta del av Hilma af Klints produktion utifrån den ordning hon själv etablerade 1938 i detta historiska dokument fördelat på sju volymer. Målningarna är presenterade i samma ordning som hennes vän antroposofen Olof Sundström 1945 sedermera numrerade dem, på uppdrag av Erik af Klint (1901 1981). Han var ensam arvtagare till Hilma af Klints verk och ensam donator till och skapare av Stiftelsen Hilma af Klints Verk 1972.

Verken är tryckta i en exklusiv utgåva formgiven av Patric Leo. Serien är producerad i samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse och innehåller förord av Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist. En särskilt framtagen kassett som rymmer alla sju volymer kommer att bli tillgänglig under 2022. De tre första volymerna utkom hösten 2020.

Den sista delen innehåller en biografisk essä om Hilma af Klint av den tyska författaren Julia Voss. Alltmer framstår Hilma af Klint som en av Sveriges mest fascinerande konstnärer.

 

ISBN: 9789189069237
Publicerad: 2021-01-05
Grafisk design: Patric Leo
Illustrerad. 24.8 x 31.8 cm. 366 pp.