Hilma af Klint : Parsifal and The Atom 1916-1917

I serierna Parcifal och Atomen uttolkade Hilma af Klint meddelanden hon tidigare hade mottagit. I Parcifal undersökte hon människans olika upplevelseplan genom en inre resa som övervinner alla dualiteter. I Atomen undersökte af Klint verklighetens andliga grund bortom de intryck sinnena ger oss.

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en Catalogue Raisonné. Hilma af Klints konst inte bara förtjänar det den kräver det eftersom verket i sin helhet innehåller ett budskap och uppenbarar en livsåskådning. För första gången någonsin får läsaren ta del av Hilma af Klints fullständiga produktion i detta historiska dokument fördelat på sju volymer. Alltmer framstår hon som en av Sveriges mest fascinerande konstnärer. De tre första volymerna utkom hösten 2020.

Målningarna är presenterade i samma ordning som antroposofen Olof Sundström 1945 numrerade dem, på uppdrag av Erik af Klint (1901 1981). Han var ensam arvtagare till Hilma af Klints verk och ensam donator till och skapare av Stiftelsen Hilma af Klints Verk 1972. Verken är tryckta i en exklusiv utgåva formgiven av Patric Leo. Serien är producerad i samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse och innehåller förord av Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist. En särskilt framtagen kassett som rymmer alla sju volymer kommer att bli tillgänglig våren 2022.

Den sista delen innehåller en biografisk essä om Hilma af Klint av den tyska författaren Julia Voss.

I serierna Parcifal och Atomen uttolkade Hilma af Klint meddelanden hon tidigare hade mottagit. I Parcifal undersökte hon människans olika upplevelseplan genom en inre resa som övervinner alla dualiteter. I Atomen undersökte af Klint verklighetens andliga grund bortom de intryck sinnena ger oss.  

ISBN: 9789189069251
Publicerad: 2021-06-15
Grafisk design: Patric Leo
Illustrerad. 24.6 x 31.6 cm. 197 pp.