Hilma af Klint : Landscapes, Portraits and Miscellanous Works 1886-1940

Denna volym åskådliggör Hilma af Klint som landskaps-, porträtt- och botanikmålare. Det fullständiga antalet illustrationer är ännu ej fastställt eftersom många av dessa verk har sålts till och återfinns hos privata samlare. Under 2020 påbörjar Bokförlaget Stolpe en sökning för att finna fler verk.

Hilma af Klint var klassiskt skolad med en examen från Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Även om det inte är vad hon i efterhand blivit mest uppmärksammad för så var porträtt och landskap en viktig del av hennes arbete. Denna volym visar ännu en sida av Hilma af Klints mångfacetterade konstnärskap och åskådliggör henne som landskaps-, porträtt- och botanikmålare. Det fullständiga antalet illustrationer är ännu ej fastställt eftersom många av dessa verk har sålts och återfinns hos privata samlare. Under 2020 påbörjades en sökning för att finna fler verk. Exakt utgivningsperiod för denna sista del är därmed ej fastställd.

ISBN: 9789189069282
Publicerad: 2022-04-25
Illustrerad. 1.0 x 1.0 cm. 160 pp.