Gustav III:s samling : Arkitekturritningar från 1600-1800-talen

Gustav III:s samling med hans egna och andra berömda arkitekters ritningar, följde med Gustav IV Adolf i landsflykten 1809. Samlingen återköptes till Sverige 1925 av bröderna Helge och Axel Ax:son Johnson och finns idag förvarad på Engelsbergs bruk. Ritningarna är utförda av Sveriges ledande arkitekter under 1600- och 1700-talen över bl a Drottningholm, Haga, Gripsholm, Karlberg och Ulriksdal.

Gustav III:s samling med hans egna och andra berömda arkitekters ritningar, följde med Gustav IV Adolf i landsflykten 1809. Samlingen återköptes till Sverige 1925 av bröderna Helge och Axel Ax:son Johnson och ärvdes av Axels dotter Marie-Claire. Den finns idag förvarad på Engelsbergs bruk och ägs av Marie-Claire Cronstedts stiftelse.

Ritningarna är utförda av Sveriges ledande arkitekter under 1600- och 1700-talen över bland annat slott och trädgårdar vid Drottningholm, Ekolsund, Haga, Gripsholm, Karlberg, Ulriksdal, Svartsjö, Stockholm och Uppsala. Även Gustav III:s egna skisser är katalogiserade. Denna bok är även ett kompendium till Gustav III Sin egen arkitekt där ritningarna återges i 1:1-format över tre volymer.

Författare: Magnus Olausson
Redaktörer: Kurt Almqvist

ISBN: 9789189069299
Publicerad: 2021-09-27
Grafisk design: Patric Leo
Illustrerad. 23.5 x 30.0 cm. 382 pp.