Geopolitikens återkomst : striden om framtidens historia

Ett tjugotal experter utforskar i denna antologi hur vi hamnade där vi är idag men också vart vi kan tänkas vara på väg. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Alexander Linklater.

Det var inte länge sedan idén om att vi nått historiens slut vann kraft och spridning: tanken att människans sociokulturella evolution nått fram till en punkt där den knappast kunde nå längre. Ett kvartssekel senare verkar denna optimism ha försvunnit. I stället bevittnar vi nu geopolitikens åter-komst.Ett tjugotal experter utforskar i denna antologi hur vi hamnade där vi är idag men också vart vi kan tänkas vara på väg. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Alexander Linklater.