The Layman’s guide to classical architecture

na

Hur ritar man en kolonn? Vad skiljer kolonnordningarna åt, och kan verkligen vem som helst lära sig att tolka klassisk arkitektur? Quinlan Terry, en av vår tids mest uppmärksammade klassicistiska arkitekter, har ritat såväl katedraler, slott, villor och universitetsbyggnader i traditionell stil. Nu samlas hans kunskap i The Laymans Guide to Classical Architecture, en komplett guide till den klassiska byggnadskonstens grunder.

Med hjälp av sina egna teckningar och skisser visar Quinlan Terry steg för steg uppbyggnaden av kolonnordningarna, vikten av proportioner och betydelsen av rätt material och konstruktion. Boken är en samtida version av historiens många mönsterböcker som förr lärde ut samma kunskap till arkitekter, hantverkare och beställare.

Idag kan en bredare krets ha stor nytta av att lära känna klassicismens arkitektur, både som historisk bakgrund och inspiration till nuet. Bokens förord är skrivet av prins Charles, som under många år har samarbetat med Quinlan Terry. Boken utkommer endast på engelska.

Författare: Quinlan Terry
Redaktörer: Clive Aslet

ISBN: 9789189069817
Publicerad: 2022-02-10
Grafisk design: Patric Leo
Illustrerad. 22.4 x 27.6 cm. 238 pp.