Sampanerna från Kanton

(The Sampans from Canton)

Bibliofilutgåva

The Sampans from Canton – F H af Chapman’s Chinese Gouaches finns  i 49 numrerade och av Nordstjernans ordförande Viveca Ax:son Johnson signerad bibliofilutgåva.

Bibliofilutgåvan består av boken i en sidenklädd box och innehåller även ett fristående blad med en utav målningarna i sidenklädd mapp. Bibliofilen går enbart att beställa direkt från förlaget och kostar 6000 kr (inkl. moms) + frakt.

Detaljerad fakta

Huvudredaktör, förord och essäinledning

Kurt Almqvist, vd Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål

Essäförfattare

Kenneth Nyberg, universitetslektor och docent i historia vid Göteborgs universitet

Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet

Magnus Olausson, docent, chef för samlingar och forskning vid Nationalmuseum

Kerstin Barup, professor i bebyggelsevård vid Lunds universitet

Torbjörn Lodén, professor emeritus i kinesiska språk och kulturer vid Stockholms universitet

Jeremy Franks (1934–2016), översättare

Textredaktion

Mats Wiklund

Svante Helmbaek Tirén

Översättning

Susan Long till engelska

Rebecka Charan till engelska

Margareta Eklöf till svenska

Korrektur

Magnus Ingvarsson

Philippa Ingram

Formgivning

Patric Leo

Original

Patric Leo

Petra Ahston Inkapööl

Repro

Italgraf Media

Tryck

Göteborgstryckeriet 2018

Svensk ISBN 978-91-639-7201-0

Engelsk ISBN 978-91-639-7202-7

Distribution Förlagssystem telefon 08-657 95 00

order@forlagssystem.se

Sampanerna från Kanton är ett samarbete mellan Bokförlaget Stolpe och Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Intervju med Svante Helmbaek Tirén