Nils Uddenberg

Nils Uddenberg är professor och författare. Hans forskning har i stor utsträckning varit fokuserad på skärningspunkten mellan biologi, medicin, filosofi, humanvetenskap och teologi. Han har varit politisk rådgivare för justitiedepartementets genetik-kommitté och har fått flera litterära priser, bland annat Augustpriset 2013, för biologihistorieboken Idéer om livet.

Böcker med Nils Uddenberg