Erika Åberg

Erika Åberg är byggnadsantikvarie, utbildad vid Högskolan på Gotland och Högskolan i Gävle. Efter många år som antikvarie på Länsmuseet Gävleborg arbetar hon nu med byggnadsvård som frilansande skribent, föreläsare, programledare i teve och genom sociala medier.

Böcker med Erika Åberg