Tora Wall

Tora Wall har filosofiemagister från Göteborgs Universitet samt är doktorand i folkloristik vid Åbo Akademi. Hon anses vara en av Sveriges ledande experter på folktro och traditioner och är anställd vid Nordiska museet där hon ansvarar för immateriellt kulturarv i form av tro, traditioner och berättande. Tora är även verksam som föreläsare och en aktiv folkbildare i både tv och radio.

Böcker med Tora Wall