Nathan Shachar

Nathan Shachar studerade arabiska, filosofi och spansk historia vid Hebreiska universitetet i Jerusalem. Hans essäsamlingar har fått de mest prestigefyllda svenska litteraturpriserna, bland annat Övralidpriset 2014. Bland hans engelska verk finns The Gaza Strip: Its history and politics from the pharaohs to the Israeli invasion of 2009 och The Lost World of Rhodes: Greeks, Italians, Jews and Turks between tradition and modernity. Han har varit utrikeskorrespondent i Mellanöstern och Latinamerika, och sitter i redaktörsstyrelsen för tidskriften Axess.

Böcker med Nathan Shachar