Swedish Grace

En bortglömd modernism

Swedish Grace är en term som av samtiden myntades för att beteckna nyklassisk svensk design från 1910- och 1920-talen. De mest representativa byggnaderna från denna epok, som Stockholms stadsbibliotek av Gunnar Asplund, Uppståndelsekapellet av Sigurd Lewerentz och Stockholms konserthus av Ivar Tengbom, är alla världsberömda, och det mesta av det som byggdes under perioden tillhör den mest uppskattade arkitekturen i Sverige.

I den här antologin diskuterar specialister från såväl Sverige som andra länder olika perspektiv på Swedish Grace och visar på aspekter som har relevans även idag.

Swedish Grace – En bortglömd modernism
ISBN: 978-91-98523-67-6
153 illustrationer. 23 x 31 cm. 232 sidor
Utförande: Tygklot med silverfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2020

Essäförfattare

Robert Adam är arkitekt och professor samt en av grundarna av arkitektfirman ADAM Architecture som är specialiserad på traditionell arkitektur.

Javier Cenicacelaya är arkitekt och professor vid Universidad del País Vasco, UPV/EHU.

Peter Elmlund har sedan 2002 förestått programmet Urban City Research inom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse.

Eva Eriksson är fil. dr i arkitekturhistoria och fackförfattare, och har bland annat gett ut två böcker om det tidiga 1900-talets arkitektur.

Thomas Hellquist är arkitekt SAR/MSA och professor emeritus i Arkitektur och gestaltning.

Kristina Knauff är fil. dr i arkitekturhistoria och specialiserad på 1900-talets arkitektur, scenografi och kulturhistoria.

Helena Kåberg är arkitektur- och designhistoriker och docent i konstvetenskap samt verksam som intendent vid Nationalmuseum.

Johan Mårtelius är arkitekt och professor emeritus i arkitekturhistoria vid KTH.

Luca Ortelli är professor vid EPFL, ENAC School of Architecture i Lausanne och chef för dess laboratorium för konstruktion och renovering.

Johan Rådberg var fil. dr från KTH och professor i arkitektur och stadsbyggnad vid Lunds tekniska högskola. Han avled 2010.

Karin Winter är inredningsarkitekt HKS och har varit intendent vid utställningsavdelningen på Arkitekturmuseet.

Aleksander Wolodarski var från 1968 till pensioneringen verksam inom Stockholms stadsbyggnadskontor och var där ansvarig för ett flertal större stadsbyggnadsprojekt i innerstaden. Sedan 2012 driver han egen verksamhet inom arkitektur och stadsplanering.

Johan Örn är arkitekturhistoriker och kritiker samt verksam som intendent för samlingarna på ArkDes.