Tapeter genom tiderna

Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk

(Wallpapers Through Times: Perspectives from the Engelsberg World Heritage Site)

Tapeter har genom århundraden och i olika skepnader varit en av våra viktigaste väggdekorationer. Attityderna till tapeter har skiftat genom tiderna, inte minst under de senaste årtiondena. Idag finns dock ett starkt och växande intresse för tapeter och det historiska bevarandet av byggnader.

Denna bok, som är den första fristående delen i en serie om världsarvet Engelsbergs bruk, bidrar till ökad förståelse för tapetens historia. Genom det rika utbudet av illustrationer, såväl historiska som moderna, delar experter inom flertalet ämnen med sig av sina fördjupade kunskaper om tapeter, både som hantverk och som uttryck för olika dekorativa ideal.

Tapeter genom tiderna
– Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk
ISBN: 978-91-8906-903-9
130 illustrationer. 24 x 31 cm. 200 sidor
Utförande: Franskt band med guldfolie samt tryckt överdrag, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2020

Kommande böcker i samma serie:

Naturaliesamlingarnas historia

Naturaliesamlingarnas historia
ISBN Sv: 978-91-89069-10-7

Järnbrukens historia
ISBN Sv: 978-91-89069-02-2

Kakelugnar genom tiderna
ISBN Sv: 978-91-89069-16-9

Essäförfattare

Maria Björkroth, antikvarie vid Dalarnas museum i Falun med vård, dokumentation och kunskapskommunikation kring kulturhistoriska föremål som ett av sina specialområden.

Svante Helmbaek Tirén är frilansande skribent och curator och inriktad på arkitektur- och dekorationshistoria. Han har arbetat med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål sedan 2009.

Sara Lundström är formgivare, hantverkare och pedagog, och arbetar på Handtryckta Tapeter. I botten har hon konststudier och en bildpedagogutbildning från Konstfack.

Martin Olin är docent i konstvetenskap och forskningschef vid Nationalmuseum. Mellan 2013 och 2015 var han vicedirektör för Svenska Institutet i Rom.

Stina Odlinder Haubo är fil.kand. i konstvetenskap och forskare och skriver om möbler och inredning i tidskrifter och böcker, bland annat i Kungliga Slotten och Svenska möbler under femhundra år. 

Mats Qwarfordt är tapetmakare och driver familjeföretaget Handtryckta Tapeter. I november 2019 tilldelades han Kungliga Patriotiska Sällskapets hantverksmedalj för utmärkt skicklighet.

Lars Sjöberg är konsthistoriker, tecknare, skulptör, grafiker, författare och museiman. Han var tidigare intendent på Nationalmuseum i Stockholm.

Ursula Sjöberg är konsthistoriker och skrev sin doktorsavhandling av arkitekten C.C. Gjörwell. Hon har varit intendent vid Kungl. Husgerådskammaren.

Erika Åberg är byggnadsantikvarie utbildad vid Högskolan på Gotland och Högskolan i Gävle. Hon arbetar med byggnadsvård bland annat som frilansande skribent och föreläsare.