Bokens och läsandets förvandlingar

Historien om boken och läsandet är också historien om människan, eftersom bokmarknaden alltid speglat våra intressen, behov och drömmar. Idag står boken inför olika sorters utmaningar, men också möjligheter, i takt med att nya teknologier får allt större inflytande.

Vad kan den fysiska bokhandeln göra för att överleva, varför denna rädsla för Amazon och vad är det som händer med vår fattningsförmåga när vi läser allt mindre på papper? Dessa är några av frågorna som tas upp när välkända personer från den svenska bokbranschen såväl som den svenska litteraturforskningen samlas i denna antologi. Ett nedslag i en bransch som tycks vara i ständig omvandling.

Bokens och läsandets förvandlingar
ISBN: 978-91-89069-00-8
30 illustrationer. 17 x 24 cm. 144 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Hilma af Klint

Tidsandans visionär

(Hilma af Klint: Visionary)

Hilma af Klints verk har tagit den internationella konstvärlden med storm, mer än hundra år sedan de skapades. Kring det förra sekelskiftet påverkade ockulta religiösa rörelser som teosofi och antroposofi de tidiga modernisterna – Kandinsky, Mondrian, Malevich – och Hilma af Klint. Vilken tidsanda inspirerade en sådan artistisk explosion?

Denna antologi baseras på seminariet som hölls när Guggenheimmuseet i New York öppnade sin mycket omtalade och historiskt mest välbesökta utställning Hilma af Klint: Paintings for the Future i oktober 2018.

Hilma af Klint: Tidsandans visionär
(Hilma af Klint: Visionary )
ISBN Sv: 978-91-9852-370-6
ISBN Eng: 978-91-6397-203-4
60 illustrationer. 23 x 29 cm. 128 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Hilma af Klint: Anteckningsböcker

Hilma af Klint Notebook: The Ten Largest No.1 Childhood Group IV
Hilma af Klint Notebook: The Ten Largest No 3. Youth Group IV

Dessa inbundna, blanka anteckningsböcker har omslag som pryds av två av Hilma af Klints mest ikoniska konstverk, The Ten Largest No. 1 Childhood Group IV och The Ten Largest No 3. Youth Group IV.

Hilma af Klint: Anteckningsböcker
ISBN Blå anteckningsbok: 978-91-89069-21-3
ISBN Gul anteckningsbok: 978-91-89069-22-0
Höst 2019

Rural Urbanism

Varje år när sommaren kommer ersätter turister stadens egentliga invånare, som istället samlas på sina landställen. Men fler och fler människor flyttar till de stora städerna, eller dess förorter, istället för att bo kvar på landsbygden och bruka jorden. Samtidigt är vi fortfarande beroende av det landsbygden har att erbjuda, framför allt gällande mat.

Vilken roll kommer landsbygden och den ekologiskt odlade maten att spela i framtiden? En ny syn på landsbygden i kombination med stadsodling kan komma att fungera som lösningar på de utmaningar vi står inför. I den här boken undersöker ledande experter ämnen som hållbar matproduktion och samhällsplanering.

Text på engelska
Rural Urbanism
ISBN: 978-91-985236-8-3
36 illustrationer. 16 x 22,5  cm. 136 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Decadence and Decay

From Ancient Rome to the Present

Rädslan för att leva i den yttersta av dagar går långt tillbaka i historien. I Decadence and Decay skildrar en grupp framstående internationella forskare hur samhällen över tid har hanterat och tolkat föreställningen om tillbakagång. I tider av oro och förändring tenderar ”declinism”, föreställningen att en kultur eller en civilisation går mot en oåterkallelig tillbakagång, att inta det allmänna medvetandet.

Essäerna i denna antologi skildrar hur dekadens och förfall har använts både som invektiv och som en form av självdefinition och egenmakt – ett instrument för att skydda individen mot kollektivets förtryck. Från det antika Rom fram till idag har idéer och uttryck för dekadens och förfall spelat en avgörande roll i hur vi uppfattar världen.

Text på engelska
Decadence and Decay – From Ancient Rome to the Present
ISBN: 978-91-9852-365-2
90 illustrationer. 25 x 29 cm. 296 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Populismens idéer

Från antikens Rom till idag

Populism används ofta som en nedsättande term för politiska åsikter man inte gillar. Men det bedrivs också ett intellektuellt arbete som försöker gå mer på djupet och hitta likheter och skillnader hos populistiska rörelser både till höger och vänster. Det leder till diskussioner om makt och vanmakt, elit och folk, pluralism och enhetlighet.

Sådana frågor tacklas även i denna antologi, som emanerar ur ett projekt om vår tids ideologier inom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Tolv skribenter granskar här populism från olika världsdelar och tidsperioder men också hur medier samspelar med populismen och vad som händer när populisterna kommer till världen.

Populismens idéer – Från antikens Rom till idag
ISBN: 978-91-9852-362-1
30 illustrationer. 17 x 24 cm. 146 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Den kinesiska idén

Från Konfucius till Xi Jinping

Xi Jinping har tagit ett järngrepp om världens folkrikaste land, och även på ett idémässigt plan ska Kina ta större plats i världen. Vilken roll spelar nationalismen och de längre historiska perspektiven? I föreliggande fem essäer närmar sig några av Sveriges främsta Kinakännare de tankar som burit upp Kina – från Konfucius fram till idag.

Den kinesiska idén: från Konfucius till Xi Jinping
ISBN: 978-91-639-7204-1
30 illustrationer. 17 x 24 cm. 80 sidor
Sommar 2019

Sampanerna från Kanton
Sampanerna från Kanton

Sampanerna från Kanton

(The Sampans from Canton)

”Praktverk med 1700-talskänsla i färgton och typografi. Formgivningen vågar vara konsekvent trots bildmaterialets upprepande karaktär. Textdelen är infälld i pärmen vilket ger en extra dimension. Vacker och maffig, med siden och guldsnitt, frestar den läsaren likt en pralinask.” ­– Svensk Bokkonst

Den prisbelönta boken Sampanerna från Kanton består av 99 kinesiska gouacher från 1700-talets andra hälft. Med minutiös detaljrikedom avbildar de ett helt samhälle flytande på vatten, där de olika sampanfartygen används till alltifrån fruktförsäljning och religiösa ceremonier till krigsföring och tjuverier.

Tillsammans utgör dessa gouacher en av de största samlingarna av kinesiskt handmåleri som existerar från 1700-talet. Boken är den första utförligare dokumentationen av samlingen och belyser gouacherna utifrån både konstvetenskapliga och historiska perspektiv.

Sampanerna från Kanton
(The Sampans from Canton)
ISBN Sv: 978-91-6397-201-0
ISBN Eng: 978-91-6397-202-7
99 illustrationer. 36 x 27 cm
220 + 48 sidor (separata essäer)
Design: Patric Leo
Sommar 2018