Tapeter genom tiderna

Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk

(Wallpapers Through Time – Perspectives from the Engelsberg World Heritage Site)

Tapeter har genom århundraden varit en av våra viktigaste väggdekorationer. Attityden till tapeter har skiftat mer än en gång, särskilt de senaste årtiondena, men idag syns ett kraftigt växande intresse för tapeter och byggnadsvård.

Som en första fristående del i en serie om världsarvet Engelsbergs bruk, ger den här boken en förståelse för tapetens historia. Genom mängder med bilder, både historiska och nytagna, ger de främsta experterna på ämnet en fördjupad bild av tapeten, både som hantverk och uttryck för olika inredningsideal.

Tapeter genom tiderna
– Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk
ISBN: 978-91-8906-903-9
130 illustrationer. 24 x 30,5 cm. 200 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Swedish Grace

En bortglömd modernism

(Swedish Grace – A Forgotten Modernism)

Swedish Grace är den mest hyllade av alla perioder och stilar vad gäller svensk arkitektur. Stockholms Stadsbibliotek, Uppståndelsekapellet på Skogskyrkogården utanför Stockholm och Stockholms konserthus är alla världskända och bland de mest uppskattade byggnaderna i Sverige.

Elva forskare av olika nationaliteter diskuterar Swedish Grace från skilda synvinklar och belyser dess nutida relevans. Antologin är en uppdaterad utgåva av den utsålda Swedish Grace – The Forgotten Modern och innehåller över hundra fotografier, av vilka ett stort antal är nytagna.

Swedish Grace: En bortglömd modernism
(Swedish Grace: A Forgotten Modernism)
ISBN: 978-91-9852-367-6
153 illustrationer. 23 x 31 cm. 232 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Essays on Jane Jacobs

Jane Jacobs är en ikon inom stadsplanering. Hon blev känd världen över för sin bok The Death and Life of Great American Cities, genom vilken hon blev en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor.

I den här antologin tar tretton initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker – vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart?

Essays on Jane Jacobs
ISBN Eng: 978-91-985236-9-0
60 illustrationer. 16 x 22,5 cm. 300 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer