Människan och hennes symboler

Människan och hennes symboler (här som nyutgåva i Karin Stolpes översättning från 1966) tillkom i samarbete med C.G. Jungs närmaste medarbetare. Boken, en av djuppsykologins populärvetenskapliga klassiker, förklarar hans teori om symbolernas betydelse i synnerhet drömsymbolernas.

Det inledande kapitlet, Mötet med det omedvetna , skrevs av Jung själv kort tid före hans död i juni 1961. Det utgör en tredjedel av boken och ger i lättillgänglig form en fascinerande framställning av Jungs syn på det omedvetna och dess symboler. Jungs medarbetare Joseph L. Henderson, Marie-Louise von Franz, Aniela Jaffé och Jolande Jacobi utvecklar sedan närmare hans idéer i kapitlen Gamla myter och moderna människor , Individuationsprocessen , Symboler i bildkonsten och Symboler tolkade vid individuell analys .

Över 500 illustrationer utgör en fortlöpande kommentar till Jungs idéer. De visar drömmarnas natur och deras uppgift, tränger in i konstens symbolik och tolkar den psykologiska innebörden. Som uttryck för människans eviga existentiella behov av mål och mening och därmed också visdom, är Jungs tänkande kring vad som skapar mening för en människa och insikten i hur symboler påverkar själslivet ständigt aktuellt.

Människan och hennes symboler
ISBN: 978-91-89069-05-3
500 illustrationer. 20 x 30  cm. 510 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett samt guld- och silverfolie, trådbunden, läsband
Design: Patric Leo
Höst 2020

Läs mer

City, Civility and Capitalism

Denna antologi undersöker hur arkitektur, stadsplanering och handel har bidragit till ett civiliserat beteende och politisk ordning. Med utgångspunkt i renässansens Italien, där den första handelsstaden föddes, tar författarna med läsaren på en resa in i dagens städer och samhällen. Hur skapar vi urbana områden där individen kan blomstra? Kan stadsbilden i sig generera lycka, och vilken roll spelar arkitektur och handel i att skapa civiliserade samhällen?

Text på engelska
City, Civility and Capitalism
ISBN: 978-91-89069-14-5
26 illustrationer. 17 x 24 cm. 140 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Läs mer

Hilma af Klint: Spiritualistic Drawings 1896-1905

Catalouge Raisonné – del 1

Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en Catalogue Raisonné. Hilma af Klints konst inte bara förtjänar det den kräver det eftersom verket i sin helhet innehåller ett budskap och uppenbarar en livsåskådning. För första gången någonsin får läsaren ta del av Hilma af Klints fullständiga produktion i detta historiska dokument fördelat på sju volymer. Alltmer framstår hon som en av Sveriges mest fascinerande konstnärer. De tre första volymerna utkom hösten 2020.

Målningarna är presenterade i samma ordning som antroposofen Olof Sundström 1945 numrerade dem, på uppdrag av Erik af Klint (1901 1981). Han var ensam arvtagare till Hilma af Klints verk och ensam donator till och skapare av Stiftelsen Hilma af Klints Verk 1972. Verken är tryckta i en exklusiv utgåva formgiven av Patric Leo. Serien är producerad i samarbete med Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse och innehåller förord av Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist. En särskilt framtagen kassett som rymmer alla sju volymer kommer att bli tillgänglig våren 2022.

Abstraktionen i Hilma af Klints bilder utvecklades över tid; det var en process i vilken en grupp kvinnliga vänner, De Fem, spelade en avgörande roll. Gruppens medlemmar agerade som medier och ansåg sig ta emot meddelanden från andevärlden

Text på engelska
Hilma af Klint: Spiritualistic Drawings 1896–1905
Catalogue Raisonné
Ca 190 illustrationer. 24 x 31 cm. 220 sidor
Utförande: Klotband med screentryck, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Läs mer

Hilma af Klint: Konsten att se det osynliga

(Hilma af Klint – The Art of Seeing the Invisible) 

I den mest uttömmande boken om Hilma af Klint som hittills getts ut, skriver 20 specialister inom modern konst, konsthistoria, idéhistoria och religionshistoria utifrån sin unika utgångspunkt och ger sin syn på af Klints konstnärskap. Ämnena rör sig från tidig abstrakt konst och inflytandet av Darwin och Goethes färglära till betydelsen av ockulta religiösa rörelser som teosofi och antroposofi, som även influerade de tidiga modernisterna. Här finns också inslag från Hilma af Klints personliga anteckningar och efterforskningar.

Boken baseras på det seminarium som hölls i samband med den häpnadsväckande framgångsrika utställningen Hilma af Klint – A Pioneer of Abstraction på Moderna Museet i Stockholm 2013.

Denna bok är en översatt nyutgåva av The Art of Seeing the Invisible (2015), med efterord av Daniel Birnbaum.

Hilma af Klint – Konsten att se det osynliga
(Hilma af Klint – The Art of Seeing the Invisible)
ISBN Sv: 978-91-89069-07-7
ISBN Eng: 978-91-89069-17-6
100 illustrationer. 23 x 29 cm. 264 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Läs mer

Hilma af Klint: The Paintings for the Temple 1906–1915

Catalogue Raisonné

Detta är den mest välkända av Hilma af Klints serier av verk. Dessa mestadels abstrakta målningar, som inkluderar De tio största, kom till konstnären, hävdar hon själv, via mediumism under denna period. Serien illustrerar det budskap till mänskligheten som hon ansåg kommit till henne via de Höga mästarna.

Text på engelska
Hilma af Klint: The Paintings for the Temple 1906–1915
Catalogue Raisonné
Ca 140 illustrationer. 24 x 31 cm. 232 sidor
Utförande: Klotband med screentryck, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Läs mer

Hilma af Klint: The Blue Books

Catalogue Raisonné

Denna bok innehåller Hilma af Klints samlade miniatyrer för Målningarna till templet. af Klint reste runt med dessa böcker för att visa sin konst i ett mer lättillgängligt format. Syftet var att försöka väcka intresse inom av henne utvalda exklusiva kretsar, antroposofiska sällskap och ockulta grupper för att locka dem att sedan ställa ut hennes verk för en krets av välvilligt inställda personer.

Text på Engelska
Hilma af Klint: The Blue Books
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-24-4
24 x 31 cm. 192 sidor
Utförande: Klotband med screentryck, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Läs mer

Havets bildspråk

Galjonsfigurer och symboler

Imagery of the Sea – Figureheads and Symbols

Vattenvägen var länge den mest naturliga färdvägen, och skeppen som människor reste med fungerade även som uttryck för ägarens status och makt. På Engelsbergs bruk finns en ovanlig maritim samling bestående av ett fyrtiotal galjonsfigurer, utsmyckningar och andra dekorativa inslag som berättar många historier om livet till sjöss.

Denna antologi presenterar ett antal infallsvinklar på de många symboler och konstnärliga uttryck som finns på fartyg, tillsammans med nytagna foton och ny kunskap om galjonsfigurerna.

Havets bildspråk – Galjonsfigurer och symboler
(Imagery of the Sea – Figureheads and Symbols)
ISBN Sv: 978-91-985237-8-2
ISBN Eng: 978-91-985237-9-9
130 illustrationer. 24 x 32 cm. 270 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, färgat samt motivtryckt snitt, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Läs mer

Religion

I historia, samtid och framtid

Tron på en styrande, övergripande, himmelsk princip har följt människan genom historien. Mer än 80 procent av världens befolkning har idag en religiös tillhörighet och även i sekulära stater fortsätter religionen att spela en viktig roll. Det går inte att förstå politik och internationella relationer idag utan att inkludera religionen som en aspekt av det kulturella sammanhanget.

Essäerna i denna antologi, som härrör från Engelsbergsseminariet 2014, spänner över en mångfald ämnen i dagens såväl som gårdagens samhällen. De utforskar religionen i relation till människans villkor och skildrar hur den manifesterar sig i individens egna upplevelser. Om vi förstår religionen kan vi kanske också förstå oss själva?

Religion. I historia, samtid och framtid
ISBN: 978-91-89069-37-4
60 illustrationer. 17 x 24 cm. 424 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Läs mer

Om historien

Att lära av det förflutna

Historien, mänsklighetens samlade erfarenheter, lär oss om nuet och framtiden. Hur är det möjligt att titta på händelser i det förflutna och med hjälp av dem lösa samtidens politiska eller ekonomiska förhållanden och konflikter?

Essäerna i denna antologi härrör från Engelsbergsseminariet 2019 där dessa frågor diskuterades. Ur bland annat idéhistoriskt och evolutionspsykologiskt perspektiv tillämpar skribenterna historien på nutida företeelser som internationella relationer, geopolitik och nationalekonomi, individens roll och den mänskliga naturen. Kanske är det bara genom att tillämpa historien som vi hittar vägen framåt?

Om historien. Att lära av det förflutna
ISBN: 978-91-89069-35-0
90 illustrationer. 17 x 24 cm. 380 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Höst 2020

Läs mer

Hilma af Klint

Att se är att inse

(Hilma af Klint – Seeing is Believing) 

Volymen Att se är att inse presenterar sju serier av verk av den framstående konstnären Hilma af Klint. Dessa verk skapades under den första halvan av år 1920 och är de sista målningar af Klint gjorde innan hon övergick till akvarell och började måla i den säregna stil som lärdes ut av Rudolf Steiner och hans lärjungar.

Denna antologi baseras på seminariet som hölls vid Goethe-Institut London i samband med utställningen Hilma af Klint: Painting the Unseen, som ägde rum på Serpentine Galleries under våren 2016.

Hilma af Klint: Att se är att inse
(Hilma af Klint: Seeing is Believing)
ISBN Sv: 978-91-89069-08-4
ISBN Eng: 978-91-89069-18-3
95 illustrationer. 23 x 29 cm. 152 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Japan’s Past and Present

Vinnare av Publishingpriset 2020 inom kategorin – Fackböcker reportage och berättelser
”För en makalös framställning i ord och bild.”

Den framstående japanska civilisationen och dess unika kultur representerar ofta en gåta för resten av världen. Efter andra världskriget blev ”nihonjinronstudier” (läran om det japanska) populära; studierna var ett försök att förklara det unika med japansk kultur. Inte alla länder känner behovet att så tydligt definiera sin egen nationella identitet och få är fortfarande så besatta av det som japaner är.

I den här antologin utforskar ett stort antal Japanexperter landets historia och aspekter av det japanska sökandet efter en nationell identitet – samt vad det innebär för resten av världen – via ämnen som arkitektur, religion, manga, kristendom i Japan och samurajerna.

Text på engelska
Japan’s Past and Present
ISBN: 978-91-639-7205-8
155 illustrationer. 17 x 24 cm. 570 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Tapeter genom tiderna

Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk

(Wallpapers Through Times: Perspectives from the Engelsberg World Heritage Site

Vinnare av Publishingpriset 2020 inom kategorin – Bildverk
”För ett kulturarv dokumenterat med ömhet, detaljrikedom och kunskap.”

Tapeter har genom århundraden och i olika skepnader varit en av våra viktigaste väggdekorationer. Attityderna till tapeter har skiftat genom tiderna, särskilt under de senaste årtiondena. Idag finns dock ett starkt och växande intresse för tapeter och det historiska bevarandet av byggnader.

Denna bok, som är den första fristående delen i en serie om världsarvet Engelsbergs bruk, bidrar till ökad förståelse för tapetens historia. Genom det rika utbudet av illustrationer, såväl historiska som moderna, delar experter inom flertalet ämnen med sig av sina fördjupade kunskaper om tapeter, både som hantverk och som uttryck för olika dekorativa ideal.

Tapeter genom tiderna
– Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk
ISBN: 978-91-8906-903-9
130 illustrationer. 24 x 31 cm. 200 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Swedish Grace

En bortglömd modernism

(Swedish Grace – A Forgotten Modernism)

Swedish Grace är en term som av samtiden myntades för att beteckna nyklassisk svensk design från 1910- och 1920-talen. De mest representativa byggnaderna från denna epok, som Stockholms stadsbibliotek av Gunnar Asplund, Uppståndelsekapellet av Sigurd Lewerentz och Stockholms konserthus av Ivar Tengbom, är alla världsberömda, och det mesta av det som byggdes under perioden tillhör den mest uppskattade arkitekturen i Sverige.

I den här antologin diskuterar specialister från såväl Sverige som andra länder olika perspektiv på Swedish Grace och visar på aspekter som har relevans även idag.

Swedish Grace: En bortglömd modernism
ISBN: 978-91-9852-367-6
153 illustrationer. 23 x 31 cm. 232 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Essays on Jane Jacobs

Jane Jacobs (1916–2006) är en ikon inom stadsplanering och blev känd världen över för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Boken och hennes aktivism på gatunivå i 1960-talets New York gjorde Jacobs till en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor, och hennes insatser har ständigt tolkats och debatterats.

I den här antologin tar initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker – vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tecknar de medverkande en nära nog heltäckande bild av Jacobs verksamhet från 1930-tal till 2000-tal och sätter in hennes arbete i en nutida kontext.

Text på engelska
Essays on Jane Jacobs
ISBN: 978-91-985236-9-0
60 illustrationer. 16 x 22,5 cm. 300 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer