Hilma af Klint

Att se är att inse

(Hilma af Klint – Seeing is Believing) 

Volymen Att se är att inse presenterar sju serier av verk av den framstående konstnären Hilma af Klint. Dessa verk skapades under den första halvan av år 1920 och är de sista målningar af Klint gjorde innan hon övergick till akvarell och började måla i den säregna stil som lärdes ut av Rudolf Steiner och hans lärjungar.

Denna antologi baseras på seminariet som hölls vid Goethe-Institut London i samband med utställningen Hilma af Klint: Painting the Unseen, som ägde rum på Serpentine Galleries under våren 2016.

Hilma af Klint: Att se är att inse
(Hilma af Klint: Seeing is Believing)
ISBN Sv: 978-91-89069-08-4
ISBN Eng: 978-91-89069-18-3
95 illustrationer. 23 x 29 cm. 152 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Japan’s Past and Present

Den framstående japanska civilisationen och dess unika kultur representerar ofta en gåta för resten av världen. Efter andra världskriget blev ”nihonjinronstudier” (läran om det japanska) populära; studierna var ett försök att förklara det unika med japansk kultur. Inte alla länder känner behovet att så tydligt definiera sin egen nationella identitet och få är fortfarande så besatta av det som japaner är.

I den här antologin utforskar ett stort antal Japanexperter landets historia och aspekter av det japanska sökandet efter en nationell identitet – samt vad det innebär för resten av världen – via ämnen som arkitektur, religion, manga, kristendom i Japan och samurajerna.

Text på engelska
Japan’s Past and Present
ISBN: 978-91-639-7205-8
155 illustrationer. 17 x 24 cm. 570 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Tapeter genom tiderna

Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk

(Wallpapers Through Times: Perspectives from the Engelsberg World Heritage Site)

Tapeter har genom århundraden och i olika skepnader varit en av våra viktigaste väggdekorationer. Attityderna till tapeter har skiftat genom tiderna, särskilt under de senaste årtiondena. Idag finns dock ett starkt och växande intresse för tapeter och det historiska bevarandet av byggnader.

Denna bok, som är den första fristående delen i en serie om världsarvet Engelsbergs bruk, bidrar till ökad förståelse för tapetens historia. Genom det rika utbudet av illustrationer, såväl historiska som moderna, delar experter inom flertalet ämnen med sig av sina fördjupade kunskaper om tapeter, både som hantverk och som uttryck för olika dekorativa ideal.

Tapeter genom tiderna
– Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk
ISBN: 978-91-8906-903-9
130 illustrationer. 24 x 31 cm. 200 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Swedish Grace

En bortglömd modernism

(Swedish Grace – A Forgotten Modernism)

Swedish Grace är en term som av samtiden myntades för att beteckna nyklassisk svensk design från 1910- och 1920-talen. De mest representativa byggnaderna från denna epok, som Stockholms stadsbibliotek av Gunnar Asplund, Uppståndelsekapellet av Sigurd Lewerentz och Stockholms konserthus av Ivar Tengbom, är alla världsberömda, och det mesta av det som byggdes under perioden tillhör den mest uppskattade arkitekturen i Sverige.

I den här antologin diskuterar specialister från såväl Sverige som andra länder olika perspektiv på Swedish Grace och visar på aspekter som har relevans även idag.

Swedish Grace: En bortglömd modernism
ISBN: 978-91-9852-367-6
153 illustrationer. 23 x 31 cm. 232 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer

Essays on Jane Jacobs

Jane Jacobs (1916–2006) är en ikon inom stadsplanering och blev känd världen över för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Boken och hennes aktivism på gatunivå i 1960-talets New York gjorde Jacobs till en centralfigur inom stadsplaneringsfrågor, och hennes insatser har ständigt tolkats och debatterats.

I den här antologin tar initierade skribenter upp unika aspekter av de brännande frågor hon väcker – vad är det som i grunden gör ett samhälle hållbart? Tillsammans tecknar de medverkande en nära nog heltäckande bild av Jacobs verksamhet från 1930-tal till 2000-tal och sätter in hennes arbete i en nutida kontext.

Text på engelska
Essays on Jane Jacobs
ISBN: 978-91-985236-9-0
60 illustrationer. 16 x 22,5 cm. 300 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Läs mer