Decadence and Decay

From Ancient Rome to the Present

Rädslan över att leva i den yttersta av dagar går långt bak i historien. I Decadence and Decay skildrar en grupp framstående internationella forskare hur samhällen över tid har hanterat och tolkat föreställningen om tillbakagång. I tider av oro och förändring tenderar ”declinism”, företeelsen att en kultur eller en civilisation går mot en oåterkallelig tillbakagång, att fånga det allmänna medvetandet.

Essäerna i denna antologi skildrar hur dekadens och förfall har använts som både invektiv och en form av självdefinition och egenmakt – ett instrument för att skydda individen mot kollektivets förtryck.

Från det antika Rom fram till idag har idéer och uttryck för dekadens och förfall spelat en avgörande roll i hur vi uppfattar världen.

Decadence and Decay – From Ancient Rome to the Present
ISBN Eng: 978-91-9852-365-2
100 illustrationer. 25 x 29 cm. 296 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Populismens idéer Från antikens Rom till idag

Populismens idéer

Från antikens Rom till idag

Populism används ofta som en nedsättande term för politiska åsikter man inte gillar. Men det bedrivs också ett intellektuellt arbete som försöker gå mer på djupet och hitta likheter och skillnader hos populistiska rörelser till höger och vänster. Det leder till diskussioner om makt och vanmakt, elit och folk, pluralism och enhetlighet.

Sådana frågor tacklas även i denna antologi, som emanerar ur ett projekt om vår tids ideologier inom Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Här granskas populism från olika världsdelar och tidsperioder men också hur medier samspelar med populismen och vad som händer när populisterna kommer till makten.

Populismens idéer – Från antikens Rom till idag
(Populism – From Ancient Rome to the Present)
ISBN Sv: 978-91-9852-362-1
30 illustrationer. 24 x 17 cm. 146 sidor
Design: Patric Leo
Höst 2019

Den kinesiska idén Från Konfucius till Xi Jinping

Den kinesiska idén

Från Konfucius till Xi Jinping

Xi Jinping har tagit ett järngrepp om världens folkrikaste land, och även på ett idémässigt plan ska Kina ta större plats i världen. Vilka drivkrafter styr denna utveckling? Vilken roll spelar nationalismen och de längre historiska perspektiven? I föreliggande fem essäer närmar sig några av Sveriges främsta Kinakännare de tankar som burit upp Kina – från Konfucius fram till idag.

Den kinesiska idén; från Konfucius till Xi Jinping
(The Chinese Idea – From Confucius to Xi Jinping)
ISBN Sv: 978-91-6397-204-1
30 illustrationer. 24 x 17 cm. 80 sidor
Sommar 2019

Sampanerna från Kanton
Sampanerna från Kanton

Sampanerna från Kanton

(The Sampans from Canton)

”Praktverk med 1700-talskänsla i färgton och typografi. Formgivningen vågar vara konsekvent trots bildmaterialets upprepande karaktär. Textdelen är infälld i pärmen vilket ger en extra dimension. Vacker och maffig, med siden och guldsnitt, frestar den läsaren likt en pralinask.” ­– Svensk Bokkonst

Den prisbelönta boken Sampanerna från Kanton består av 99 kinesiska gouacher från 1700-talets andra hälft. Med minutiös detaljrikedom avbildar de ett helt samhälle flytande på vatten, där de olika sampanfartygen används till alltifrån fruktförsäljning och religiösa ceremonier till krigsföring och tjuverier.

Tillsammans utgör dessa gouacher en av de största samlingarna av kinesiskt handmåleri som existerar från 1700-talet. Boken är den första utförligare dokumentationen av samlingen och belyser gouacherna utifrån både konstvetenskapliga och historiska perspektiv.

Sampanerna från Kanton
(The Sampans from Canton)
ISBN Sv: 978-91-6397-201-0
ISBN Eng: 978-91-6397-202-7
99 illustrationer. 27 x 36 cm
220 + 48 sidor (separata essäer)
Design: Patric Leo
Sommar 2018

Sampanerna från Kanton

The Sampans from Canton

Bibliofilutgåvan

The Sampans from Canton – F H af Chapman’s Chinese Gouaches finns även i 49 numrerade och av Nordstjernans ordförande Viveca Ax:son Johnson signerad bibliofilutgåva.

Bibliofilutgåvan består av boken i en sidenklädd box och innehåller även ett fristående blad med en utav målningarna i sidenklädd mapp.

The Sampans from Canton
Bibliofilutgåva (engelska)
ISBN: 978-91-6397-203-4
Höst 2018

Engelsbergsserien
Engelsbergsserien

Engelsbergsserien

Det internationellt välrenommerade Engelsbergsseminariet arrangerades första gången 1999 och har därefter varit ett årligt återkommande inslag på världsarvet Engelsberg i Västmanland. Seminariet, som har kallats för ”den mest intellektuellt stimulerande konferensen i Europa”, har en deltagarlista bestående av framstående forskare och politiker från hela världen. Seminarierna kretsar kring olika teman varje år som tar upp de mest angelägna frågorna i vår samtid och sätter in dem i en större kontext. Med hänsyn både till historien, vår samtid men också vår framtid.

Bokförlaget Stolpe presenterar en serie böcker som baseras på dessa seminarier. Varje volym publiceras på svenska och engelska med en begränsad upplaga om 25 kopior, vilka är handbundna av Leonard Gustafssons bokbinderi. Omslaget är gjort av getskinn med titeln förgylld på bokens rygg. Pappret är handmarmorerat i England.

Engelsbergserien finns enbart tillgänglig för försäljning genom förlaget.

Kunskap och information
(Knowledge and Information)
ISBN Sv: 978-91-9852-372-0
ISBN Eng: 978-91-9852-371-3
90 illustrationer. 24 x 17 cm. 340 sidor
Design: Patric Leo
Sommar 2019

Den svenska framgångssagan
(The Swedish Success Story)
ISBN Sv: 978-91-9852-373-7
ISBN Eng: 978-91-9852-374-4
90 illustrationer. 24 x 17 cm. 340 sidor
Design: Patric Leo
Sommar 2019

Geopolitikens återkomst
(The Return of Geopolitics)
ISBN Sv: 978-91-9852-360-7
ISBN Eng: 978-91-9852-361-4
90 illustrationer. 24 x 17 cm. 340 sidor
Design: Patric Leo
Sommar 2019

Kommande titlar i serien:
Religion / Religion
Past and Present
Nation, State and Empire
War
Civilisation
Politics and Ideology / Politik och ideologier
On Capitalism / Om kapitalismen
On the Idea of America / Om den amerikanska idén
On Russia / Om Ryssland
The Secular State & Islam in Europe / Den sekulära staten och islam i Europa
What is the West?/ Om Västerlandet
The Future of Religion / Religionens framtid
Cosmopolitanism / Mot en kosmopolitisk framtid
Consciousness, Genetics and Society / Medvetande, genetik och samhälle
Empire and the Future World Order / Imperier
Media and Media Power
On Capitalism / Om kapitalismen
On the Idea of America / Om den amerikanska idén
On Russia / Om Ryssland
The Secular State & Islam in Europe / Den sekulära staten och islam i Europa
What is the West? / Om Västerlandet
The Future of Religion / Religionens framtid
Cosmopolitanism / Mot en kosmopolitisk framtid
Consciousness, Genetics and Society / Medvetande, genetik och samhälle
Empire and the Future World Order / Imperier
Media and Media Power / Medierna och mediernas makt
Visions of the Future / Fönster mot framtiden
The Pursuit of Europe