Japan’s Past and Present

Japan’s Past and Present

Den framstående japanska civilisationen och dess unika kultur representerar ofta en gåta för resten av världen. Efter andra världskriget blev ”nihonjinronstudier” (läran om det japanska) populära; studierna var ett försök att förklara det unika med japansk kultur. Inte alla länder känner behovet att så tydligt definiera sin egen nationella identitet och få är fortfarande så besatta av det som japaner är.

I den här antologin utforskar ett stort antal Japanexperter landets historia och aspekter av det japanska sökandet efter en nationell identitet – samt vad det innebär för resten av världen – via ämnen som arkitektur, religion, manga, kristendom i Japan och samurajerna.

Japan’s Past and Present
ISBN Eng: 978-91-639-7205-8
100 illustrationer 24 x 17 cm. 500 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Hilma af Klint: Målningarna till templet

Catalogue Raisonné

För första gången någonsin har Hilma af Klints konstverk samlats i en Catalogue raisonné – detta är ett historiskt dokument, fördelat på sju volymer, om en av Sveriges mest fascinerande samlingar vad gäller konstnärlig produktion. Den första volymen, Målningarna till templet, utkommer våren 2020.

Målningarna är presenterade i samma ordning som Hilma af Klint själv numrerade dem, vilket är en viktig aspekt som ökar läsarens förståelse och känsla för hennes konstnärskap. Verken är tryckta i en exklusiv utgåva formgiven av Patric Leo. Serien är producerad med tillåtelse av Stiftelsen Hilma af Klints verk, och innehåller förord av Daniel Birnbaum och Kurt Almqvist.

Hilma af Klint: Målningarna till temnplet – Catalogue Raisonné
Ca 140 illustrationer. 24 x 30 cm. 184 sidor
Design: Patric Leo
Den första volymen ges ut våren 2020.

Hilma af Klint Att se är att inse

Hilma af Klint

Att se är att inse

(Hilma af Klint – Seeing is Believing) 

Hilma af Klints verk har tagit den internationella konstvärlden med storm. Från och med den första succén på Moderna museet i Stockholm 2013 till den senaste utställningen på Guggenheimmuseet i New York har Ax:son Johnson-stiftelsen anordnat ett antal internationella seminarier i samband med utställningarna i syfte att öka kunskapen om Hilma af Klint och att sätta hennes banbrytande arbete i ett historiskt sammanhang.

Ämnena varierar från tidig abstrakt konst och inflytandet av Darwinism och Goethes färgteori till vikten av ockulta religiösa rörelser som teosofi och antroposofi som påverkade de tidiga modernisterna och Hilma af Klint. Bokförlaget Stolpe har skapat en ny serie böcker om Hilma af Klint som ta sin utgångspunkt i dessa seminarier. Den första boken i serien är Hilma af Klint – Tidsandans visionär, en antologi baserad på seminariet som hölls när Guggenheimmuseet öppnade sin mycket omtalade och historiskt mest välbesökta utställning Hilma af Klint: Paintings for the Future i oktober 2018.

Hilma af Klint – Att se är att inse
(Hilma af Klint – Seeing is Believing)
ISBN Sv: 978-91-89069-08-4
ISBN Eng: 978-91-89069-18-3
95 illustrationer. 22,5 x 28,5 cm. 152 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Havets bildspråk Galjonsfigurer och symboler

Havets bildspråk

Galjonsfigurer och symboler

(Imagery of the Sea – Figureheads and Symbols)

Vattenvägen var länge den mest naturliga färdvägen, och skeppen som människor reste med fungerade även som uttryck för ägarens status och makt. Denna Skagensamling, bestående av ett fyrtiotal galjonsfigurer, utsmyckningar och andra dekorativa inslag, berättar många historier om livet till sjöss.

Denna antologi presenterar ett antal infallsvinklar på de många symboler och konstnärliga uttryck som finns på fartyg, tillsammans med nytagna foton ny kunskap om galjonsfigurerna.

Havets bildspråk – Galjonsfigurer och symboler
(Imagery of the Sea – Figureheads and Symbols)
ISBN Sv: 978-91-985237-8-2
ISBN Eng: 978-91-985237-9-9
130 illustrationer. 32 x 24,5 cm. 270 sidor
Vår 2020

Hilma af Klint Konsten att se det osynliga

Hilma af Klint

Konsten att se det osynliga

(Hilma af Klint – The Art of Seeing the Invisible)

Hilma af Klints verk har tagit den internationella konstvärlden med storm. Från och med den första succén på Moderna museet i Stockholm 2013 till den senaste utställningen på Guggenheimmuseet i New York har Ax:son Johnson-stiftelsen anordnat ett antal internationella seminarier i samband med utställningarna i syfte att öka kunskapen om Hilma af Klint och att sätta hennes banbrytande arbete i ett historiskt sammanhang.

Ämnena varierar från tidig abstrakt konst och inflytandet av Darwinism och Goethes färgteori till vikten av ockult religiösa rörelser som teosofi och antroposofi som påverkade de tidiga modernisterna och Hilma af Klint. Bokförlaget Stolpe har skapat en ny serie böcker om Hilma af Klint som ta sin utgångspunkt i dessa seminarier. Den första boken i serien är Hilma af Klint – Tidsandans visionär, en antologi baserad på seminariet som hölls när Guggenheimmuseet öppnade sin mycket omtalade och historiskt mest välbesökta utställning Hilma af Klint: Paintings for the Future i oktober 2018.

Hilma af Klint – Konsten att se det osynliga
(Hilma af Klint – The Art of Seeing the Invisible)
ISBN Sv: 978-91-89069-07-7
ISBN Eng: 978-91-89069-17-6
100 illustrationer. 22,5 x 28,5 cm. 320 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020

Människan och hennes symboler

Människan och hennes symboler

(Man and His Symbols)

Människan och hennes symboler är en av den analytiska psykologins främsta klassiker. Här klargör den analytiske psykologen Carl Gustav Jung sin teori om symbolernas betydelse, i synnerhet drömsymbolernas. Boken tillkom i nära samarbete mellan Jung och hans närmaste lärjungar.

Inte bara psykologin har influerats av Jungs idéer, utan även andra områden som till exempel filosofin och litteraturen. Synen på människan som en symbolskapande varelse har även inspirerat konstnärer, musiker, filmskapare med flera – inte minst i vår tid, där Jungs teorier nu verkar ha fått ett rejält uppsving inom populärkulturen.

Med den här nyöversättningen hoppas vi kunna medverka till att göra denna oumbärliga klassiker tillgänglig på nytt.

Människan och hennes symboler
(Man and His Symbols)
ISBN Sv: 978-91-89069-05-3
500 illustrationer. 24 x 30 cm. 340 sidor
Design: Patric Leo
Vår 2020