Hilma af Klint

Ockult målarinna och abstrakt pionjär

(Hilma af Klint: Occult Painter and Abstract Pioneer)

Hilma af Klint räknas idag som en av våra abstrakta konstpionjärer. Hon målade över 1200 verk fram till sin bortgång år 1944, men visade dem aldrig offentligt utanför sina antroposofiska och ockulta kretsar. Efter tjugo års verksamhet som konstnär började hon arbeta med ett abstrakt formspråk och vigde resten av sitt liv åt ett storslaget måleriskt uppdrag. För Hilma af Klint var det andliga den viktigaste utgångspunkten, precis som för de samtida Kandinsky, Malevich och Mondrian. Dessa tidiga modernister influerades av samtidens ockulta författare, som Madame Blavatsky, Annie Besant, C.W. Leadbeater och inte minst af Klints andliga ledare Rudolf Steiner. 

Boken är en nyutgåva, första gången utgiven 1989 i samarbete med Stiftelsen Hilma af Klints verk, och fungerade då också som utställningskatalog i samband med Moderna Museets stora utställning med samma namn.

»[…] en lysande presentation och analys av Åke Fant. Storheten med denna text är det påtagliga kritiska förhållningssätt som präglar biografin, verkgenomgången och utredningen av förebilder till Hilmas dualtankar och spiritistiska övningar.« Göteborgs-Posten

Åke Fant: Hilma af Klint – Ockult målarinna och abstrakt pionjär
ISBN Sv: 978-91-89069-46-6
ISBN Eng: 978-91-89069-47-3
155 illustrationer. 23 x 29 cm. 250 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

Kunskap och information

(Knowledge and Information)

Personliga data är 2000-talets drakguld – men vem äger egentligen rätten till den? Och hur kan vi på bästa sätt omvandla det enorma informationsflödet till kunskap? Avtrycken från vår digitala närvaro kan både brukas och missbrukas av såväl demokratiska samhällen som av totalitära regimer och storföretag. Via idéhistoriska tankegångar, nationalekonomi och politisk filosofi tar experterna i denna antologi ett brett grepp på en av nutidens största utmaningar. Riskerar vi att hamna i en framtid där allt är känt, men ingen är vis?

Texterna i den här illustrerade antologin i klotband härrör från det internationellt välrenommerade Engelsbergsseminariet 2019.

Kunskap och information
(Knowledge and Information)
ISBN Sv: 978-91-89069-60-2
ISBN Eng: 978-91-89069-61-9
60 illustrationer. 17 x 24 cm. 250 sidor
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden, läsband.
Design: Patric Leo
Vår 2021

Expedition Vanadis

En etnografisk världsomsegling 1883–1885

(Expedition Vanadis – An Ethnographic Voyage Around the World 1883–1885)

Författaren Bo G Erikson är tillbaka med ett initierat och bildrikt praktverk över Hjalmar Stolpes världsomsegling med fregatten Vanadis. Hjalmar Stolpe, en av Sveriges mest kända arkeologer och upptäcktsresande, besökte under 18 månader i slutet av 1800-talet bland annat Portugal, Brasilien, Tahiti, Chile, Thailand, Japan och Indien.

Särskilt intressant i sammanhanget är den 22-årige fotografen Oscar Ekholm som närvarade under resan. Expeditionen är nämligen en av de första att bli dokumenterad genom en kameralins. Sammanlagt tog Ekholm omkring 700 bilder från alla de platser som duon besökte. Bilder som Stolpe sedan nedtecknade texter till. Boken utgör den första dokumentationen över detta spektakulära material som fram till nyligen legat nedpackat i bortglömda lådor.

Bo G Erikson: Expedition Vanadis – En etnografisk
världsomsegling 1883–1885
(Expedition Vanadis – An Ethnographic
Voyage Around the World 1883–1885)
ISBN Sv: 978-91-89069-01-5
ISBN Eng: 978-91-89069-20-6
130 illustrationer. 30,5 x 22,5 cm. 250 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

The Art and Craft of Garden Making

Thomas H. Mawsons bok utgavs första gången 1900 och är idag en klassiker, den definitiva guiden för trädgårdsskapande. Boken tar upp ämnen som ”trädgårdsdesign i praktiken”, ”valet av en plats och dess behandling”, ”terrasser och terrassträdgårdar” och ”blomsterträdgårdar, rabatter och trädgårdsgränser”.

The Art and Craft of Garden Making har utkommit i ett flertal utgåvor; av dem anses den femte utgåvan från 1926 vara den vackraste. Vi tillgängliggör nu just denna utgåva i faksimil för att fler ska få möjlighet att upptäcka Mawsons utsökta verk.

Fakisimilutgåva. Text på engelska
Thomas H Mawson: The Art and Craft of Garden Making
ISBN: 978-91-89069-98-5
Ca 200 illustrationer. 24,5 x 36 cm. 440 + 4 sidor nyskrivet förord
Utförande: Klotband med guldfolie och guldsnitt, trådbunden
Vår 2021

Axel Törneman

En pionjär i brytningstid

(Axel Törneman: A Forgotten Pioneer)

Axel Törneman (1880–1925) är en av pionjärerna inom den moderna svenska konsthistorien. Han uppmärksammades mest för sina stora fresker i bland annat Stockholms stadshus. Trots det känner få till honom i dag. Han gick sina egna vägar och valde medvetet att inte tillhöra någon konstnärlig gruppering. Möjligen ligger det också bakom hans relativa anonymitet.

Boken är den första biografin över Törneman, författad av Anita Theorell, fil.dr i konstvetenskap, och innehåller en stor mängd av hans mindre kända stafflimålningar samt tidigare opublicerat material som fotografier och teckningar. Theorell presenterar en intensiv, egensinnig och frimodig konstnär som levde ett alltför kort och delvis väldigt dramatiskt liv.

Anita Theorell: Axel Törneman – En pionjär i brytningstid
ISBN Sv: 978-91-89069-09-1
ISBN Eng: 978-91-89069-30-5
140 illustrationer. 24 x 32 cm. 280 sidor
Utförande: Klotband med guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

Svenskarna och Heliga landet

I denna antologi belyser ett tjugotal journalister, antropologer, historiker och forskare hur svenskarnas relation till det Heliga landet sett ut från vikingatiden fram till idag. Korsfarare, pilgrimer, handelsresande, vetenskapsmän och författare med anknytning till Palestina och Israel presenteras i dessa texter, samt deras betydelse för svenskarnas religiositet och livsåskådning.

Vi får bland annat läsa om hur svenskens syn på sig själv som kristen har formats och förändrats genom århundradena, hur det gick till när vi bytte religion samt hur avgörande den svenska bibelöversättningen från 1526 var. Vi får också läsa om vilken effekt Fredrika Bremers rapporter från Jerusalem hade, och på vilket sätt svenskarnas religiositet påverkades av Selma Lagerlöfs roman Jerusalem.

Essäerna i detta rikt illustrerade praktverk härrör från seminariet Svenskarna i det Heliga landet som hölls vid American Colony Hotel i Jerusalem 2020. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Louise Belfrage.

Svenskarna och Heliga landet
ISBN: 978-91-89069-95-4
Ca 140 illustrationer. 25,3 x 25,6 cm. Ca 270 sidor
Utförande: Klotband med folie, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

Samhälle i kris

(Society in Crisis)

Krig, revolutioner, pandemier och missväxt har inte bara varit återkommande i mänsklighetens historia utan kan närmast beskrivas som normaltillstånd. Att hantera osäkerhet är människans predikament. Denna antologi behandlar hur skilda samhällen historiskt och i nutid har hanterat och förhållit sig till kriser. Tjugofem världsledande forskare beskriver och analyserar hur kriser både skapar problem och möjligheter, men framförallt visar på det mänskliga släktets oöverträffade förmåga till anpassning och omorientering.

Antologin utges i en rikt illustrerad utgåva med vackert klotband. Huvudredaktörer är Mattias Hessérus och Iain Martin.

Samhälle i kris
(Society in Crisis)
ISBN sv: 978-91-89069-94-7
ISBN eng: 978-91-89069-93-0
Ca 30 illustrationer. 17 x 24 cm. Ca 300 sidor.
Utförande: Klotband med nedsänkt etikett och guldfolie, trådbunden, läsband
Design: Patric Leo
Vår 2021

Hilma af Klint: Parsifal and the Atom 1916–1917

Catalogue Raisonné

I serierna Parcifal och Atomen uttolkade Hilma af Klint meddelanden hon tidigare hade mottagit. I Parcifal undersökte hon människans olika upplevelseplan genom en resa med en pojke och en flicka och deras väg till mognad, vilket leder till att deras utveckling sammansmälter. Det vill säga symboliskt illustrerar människans medvetandeutveckling. I Atomen undersökte af Klint verklighetens grund bortom de omedelbara sinnesintrycken.

Hilma af Klint: Parsifal and the Atom 1916–1917
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-25-1
Ca 212 illustrationer. 24 x 31 cm. 224 sidor.
Utförande: Tygklot med screentryck, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

Hilma af Klint: Late Watercolours 1922–1941

Catalogue Raisonné

Efter sin mors död 1920 övergav Hilma af Klint sitt geometriska arbetssätt och började med antroposofiskt inspirerat akvarellmåleri, som i serien Vid betraktandet av blommor och träd från 1922.

Hilma af Klint: Late Watercolours 1922–1941
Catalogue Raisonné
ISBN: 978-91-89069-27-5
Ca 450 illustrationer. 24 x 31 cm. 252 sidor.
Utförande: Tygklot med screentryck, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

Folktro: En besjälad värld

Allt sedan Max Webers berömda tes om Entzauberung der Welt – avförtrollningen av världen – i ljuset av religionens tillbakagång i samband med upplysning och vetenskapliga framsteg, har många forskare laborerat med tesen om en successiv allmän sekularisering. Förnuftets ljus skulle just avförtrolla världen och göra den alltmer kontrollerbar och begriplig för människan.

Dock lever tron på en meningsfull besjälad värld, som på gott och ont ingriper i människans liv på ett meningsfullt sätt, vidare sida vid sida med naturvetenskapliga framsteg inom många kulturer. Vilka likheter och skillnader återfinns i folktron världen över och vilken roll har folktron spelat under historiens utveckling? Vad skiljer folktron – som ofta nedsättande brukar benämnas vidskepelse – från till exempel traditionell religion: den kristna tron på Jungfrufödseln, Jesus uppståndelse från de döda och inte minst den kryptokannibalistiska katolska tron på att nattvardens bröd och vin rent fysiskt är Jesus kött och blod?

Denna rikt illustrerade antologi tar sig an frågan om människans tendens till att besjäla sin omvärld – från folktro och mytologi till religion. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Lotta Gröning.

Folktro: En besjälad värld
ISBN: 978-91-89069-19-0
Ca 100 illustrationer. 25 x 29 cm. Ca 250 sidor.
Utförande: Klotband med guldfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

Kakelugnen i Sverige

Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk

Arkitekten och överintendenten Carl Johan Cronstedt presenterade 1767 ett memorial med titeln ”Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar til Weds Besparing för Rikets råd”. Där beskrevs en revolutionerande konstruktion som skulle komma att förändra svensk arkitektur och hushållning under de kommande hundrafemtio åren: den moderna kakelugnen.

Fram till 1900-talets början förblev kakelugnen den i särklass viktigaste värmekällan i svenska hem. Både teknik och estetik förfinades, även om det huvudsakligen är samma grundprincip som fortfarande används idag vid kakelugnsuppsättningar. Idag är kakelugnen ett viktigt exempel på upplysningstidens arbete med teknik, vetenskap och konsthantverk, och genom att följa kakelugnens utveckling öppnas ett fönster till 1700-talets tankevärld. Boken ingår i serien Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk. Tidigare utgiven titel i serien är Tapeter genom tiderna. Bland kommande titlar syns även Järnbrukens historia och Trädgårdar under brukens tidevarv. Huvudredaktör är Svante Helmbaek Tirén.

Kakelugnen i Sverige
ISBN: 978-91-89069-16-9
Ca 100 illustrationer. 24 x 30,5 cm. Ca 200 sidor.
Utförande: Franskt band med guldfolie samt tryckt överdrag, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

Järnbrukens historia

Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk

Idag hörs inte längre dånet från dunkande hamrar och brusande vattenfall. Men ur stillheten berättar bevarade bruksmiljöer om hur Bergslagen blev centrum för världens järnframställning. I hetta och sot lades grunden till Sveriges ställning som stormakt och landets ekonomiska välstånd.

I boken Järnbrukens historia får vi några perspektiv på järnets avgörande roll i Sveriges historia. Tidsresan börjar för mer än tvåtusen år sedan, men tyngdpunkten ligger på 1700- och 1800-talens blomstrande brukskultur. Järnbruken blev noder av civilisation. Där utvecklades ny teknik, nya yrken och nya seder. På bruksherrgårdarna spirade intresset för bildning, konst och litteratur och framstående författarskap föddes – som hos Geijer, Lagerlöf och Fröding.

I denna rikt illustrerade bok författad av vetenskapsjournalisten Nils-Johan Tjärnlund, får vi tydliga exempel på de starka influenser brukskulturen har lämnat efter sig: från mer välkända miljöer som världsarvet Engelsbergs bruk och vallonbruken i Uppland till de okända bruken längs Norrlandskusten. Går det till och med att spåra idén om det svenska folkhemmet i den speciella bruksandan?

Boken ingår i serien Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk. Tidigare utgiven titel i serien är Tapeter genom tiderna. Bland kommande titlar syns även Kakelugnen i Sverige och Trädgårdar under brukens tidevarv.

Nils-Johan Tjärnlund är författare, föreläsare och vetenskapsjournalist som arbetar för att levandegöra historia och vetenskap.

Nils-Johan Tjärnlund: Järnbrukens historia
ISBN: 978-91-89069-02-2.
Ca 100 illustrationer. 24 x 30,5 cm. Ca 200 sidor.
Utförande: Franskt band med guldfolie samt tryckt överdrag, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

Gustav III – Sin egen arkitekt/His Own Architect

Gustav III (1746–1792) är en av Sveriges absolut mest framstående och tongivande kungar, både i Sverige och utomlands. Han är framför allt känd för att ha grundat flertalet akademier, särskilt Svenska akademien, men också för sitt stora engagemang för teatern och konsten.

Trots det stora fokus som funnits på Gustav III har det varit så gott som okänt att han även haft en stor betydelse som arkitekt. För första gången publiceras nu Gustav III:s ritningar i en spektakulär bok bestående av 571 ritningar i skala 1:1, uppdelad i tre volymer som samlas i en clamshell-låda. Boken, som kommer att placeras på ett för ändamålet framtaget bord, kommer att tryckas i en begränsad upplaga och utgöra ett exklusivt samlarobjekt.

Tvåspråkig utgåva
Gustav III – Sin egen arkitekt/His Own Architect
ISBN: 978-91-89069-06-0
571 illustrationer. 50 x 70 cm. 600 sidor
Utförande: Klotband med kopparfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021

Gustav III:s samling

Arkitekturritningar från 1600–1800-talen

Gustav III:s samling med hans egna och andra berömda arkitekters ritningar, följde med Gustav IV Adolf i landsflykten 1809. Samlingen återköptes till Sverige 1925 av bröderna Helge och Axel Ax:son Johnson och ärvdes av Axels dotter Marie-Claire. Den finns idag förvarad på Engelsbergs bruk och ägs av Marie-Claire Cronstedts stiftelse.

Ritningarna är utförda av Sveriges ledande arkitekter under 1600- och 1700-talen över bland annat slott och trädgårdar vid Drottningholm, Ekolsund, Haga, Gripsholm, Karlberg, Ulriksdal, Svartsjö, Stockholm och Uppsala. Även Gustav III:s egna skisser är katalogiserade. 

Denna bok är även ett kompendium till Gustav III – sin egen arkitekt/His Own Architect där ritningarna återges i 1:1-format över tre volymer.

Gustav III:s samling – Arkitekturritningar från 1600–1800-talen
ISBN: 978-91-89069-29-9
600 illustrationer. 29,5 x 21 cm. 300 sidor
Utförande: Klotband med kopparfolie, trådbunden
Design: Patric Leo
Vår 2021