Hilma af Klint

Daniel Birnbaum presenterar den första delen i Hilma af Klints Catalogue raisonné – Spiritualistic Drawings (1989 – 1910).

Abstraktionen i Hilma af Klints bilder utvecklades över tid; det var en process i vilken en grupp kvinnlig vänner, De Fem, spelade en avgörande roll. Gruppens medlemmar agerade som medier och ansåg sig ta emot meddelanden från andevärlden.

Daniel Birnbaum presenterar den andra delen i Hilma af Klints Catalogue raisonné – The Paintings for the Temple (1906-1915).

Målningarna till templet är den mest välkända av Hilma af Klints serier av verk. Dessa till stora delar abstrakta målningarna som inkluderar De tio största, kom till konstnären, hävdar hon själv, via mediumism. Serien illustrerar det budskap till mänskligheten som hon ansåg sig ha mottagit från de Höga mästarna.

Daniel Birnbaum presenterar den tredje delen i Hilma af Klints Catalogue Raisonné – The Blue Books.
Denna bok innehåller Hilma af Klints samlade miniatyrer för Målningarna till templet. af Klint reste runt med dessa böcker för att visa sin konst i ett mer lättillgängligt format.

Miniserier om Hilma af Klint

Tillsammans med internationella konsthistoriker, museichefer och forskare inriktade på bland annat esoterism har vi skapat en miniserie om Hilma af Klints liv och konstnärskap.

I detta första avsnitt får vi lyssna till författaren och Hilma-kännaren Julia Voss som berättar om de olika myter som omger Hilma af Klint – samt vad hennes dröm om templet egentligen handlar om.

Tillsammans med internationella konsthistoriker, museichefer och forskare inriktade på bland annat esoterism har vi skapat en miniserie om Hilma af Klints liv och konstnärskap.

I detta andra avsnitt får vi lyssna till doktoranden Hedvig Martin Ahlén som berättar om den spiritistiska grupp Hilma ingick i. De fem, som gruppen kallade sig, agerade som medier och ansåg sig ta emot meddelanden från andevärlden. Åren med gruppen utgör en viktig startpunkt för Hilma af Klints abstrakta måleri och ger en bakgrund till vad som senare skulle komma att leda fram till hennes viktigaste serie – Målningarna till templet.

Tillsammans med internationella konsthistoriker, museichefer och forskare har vi skapat en miniserie om Hilma af Klints liv och konstnärskap.

I detta tredje avsnitt får vi lyssna till Marco Pasi, forskare inom i den hermetiska filosofins och besläktade rörelsers historia. I avsnittet tar han upp begreppet esoterism och hur tidens ockulta strömningar påverkade Hilma af Klints konstnärskap. Han tar också upp likheter och skillnader i tidsandan mellan hennes tid och vår, och på vilket sett dessa har påverkat allmänhetens uppfattning om hennes konst.

Tillsammans med internationella konsthistoriker, museichefer och forskare inriktade på bland annat esoterism har vi skapat en miniserie om Hilma af Klints liv och konstnärskap.

I detta fjärde och sista avsnitt får vi träffa Ulf Wagner, konstnär och ledamot i stiftelsen Hilma af Klints Verk. Wagner var tillsammans med forskaren Åke Fant (1943-1997) en av de första att arbeta med Hilma af Klints verk på 80-talet. Det vill säga långt innan hennes konstnärskap nått en större publik. Ulf Wagner berättar här om synen på Hilma af Klint och hennes verk under denna tidiga period – när målningarna fraktades på släpvagnar och sattes upp med hammare och spik ­­– men också om Hilma af Klints koppling till antroposofin.