Kristina Lundblad

Kristina Lundblad är docent och lektor i bokhistoria vid Lunds universitet. Hon forskar på frågor om samspelet mellan teknik, samhälle och kommunikationens materiella former och har behandlat bokens historia ur en lång rad perspektiv. 2016 tilldelades hon det prestigefyllda priset DeLong Bookhistory Prize för studien Bound to be Modern. Publisher’s Cloth Bindings and the Material Culture of the Book, 1840-1914.

More information on Kristina Lundblad is comming soon.

Books by Kristina Lundblad