English Engelska flaggan

Kenneth Nyberg, Svante Nordin m.fl

The Sampans from Canton: F.H af Chapman’s Chinese Gouaches

The Sampans from Canton is a collection of 99 Chinese gouaches from the second half of the 18th century.

For more than 200 years, the gouaches hung in Skärfva Manor House, the home of shipbuilder and dockyard manager Vice Admiral Fredric Henric af Chapman, on the outskirts of Karlskrona, Sweden.

The book is the first detailed account of the collection and examines the gouaches from both an art history and an historical perspective.

Sampanerna från Kanton: F.H af Chapmans kinesiska gouacher är en bok om 99 kinesiska akvareller som befunnit sig på svensk mark sedan slutet av 1700-talet. Fredrik af Chapman var skeppsbyggare och varvsamiral. Tillsammans med C A Ehrensvärd blev han en av förgrundsgestalterna i kung Gustaf III:s uppbyggnad av svenska flottans isfria hamnstad i Karlskrona i södra Sverige. Fredrik af Chapmans 99 gouacher föreställer kinesiska båtar på stilla hav med varierande last samt tre med scenerier från magasinen och hamnen i Kanton. På varje tavla är båtmodellens kinesiska namn textad med latinska bokstäver. Båtarna är målade i lager med gouache, en täckande vattenfärg på tunt orientaliskt papper. Gouacherna vittnar om 1700-talets kantonesiska exportmåleri och är samtidigt kunskapsbärare av svensk internationell sjöfart och politik för tiden då Ostindiska Kompaniets verkade i sin mest expansiva period. Gouacherna är därför också ett tidsdokument, som berättar om kosmopoliter under 1700-talet med nytänkande inom sjöfart, arkitektur och kultur. Här ser man delar av den svenska handelsflottan i Kina och bilderna vittnar om en global 1700-talsvärld. Gouacherna hängde på samma plats från år 1786 framtill 2014. Många frågor besvaras i boken men vem eller vilka som skapade verken har förblivit ett mysterium. Boken innehåller samtliga 99 gouacher både i sin helhet och med en del förstorade detaljer.

Presskontakt:
Therese Melander

Redaktörer

Kurt Almqvist

Redaktör

Kurt Almqvist är vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Författare

Jeremy Franks

Författare

Jeremy Franks (1934–2016) var översättare och författare.

Kenneth Nyberg

Författare

Kenneth Nyberg är docent och lektor i historia vid Göteborgs universitet.

Kerstin Barup

Författare

Kerstin Barup är arkitekt och driver Barup & Edström Arkitektkontor.

Magnus Olausson

Författare

Magnus Olausson är docent vid Uppsala universitet (där han disputerade i konstvetenskap 1993), konstvetare och sedan 1986 verksam vid Nationalmuseum i Stockholm där han är nuvarande chef för Samlingsavdelningen.

Svante Nordin

Författare

Svante Nordin är professor i idéhistoria vid Lunds universitet.

Torbjörn Lodén

Författare

Torbjörn Lodén är professor emeritus vid institutionen för Asien- Mellanöstern- och Turkietstudier, Stockholms universitet.

Relaterade böcker

This site is registered on wpml.org as a development site.