English Engelska flaggan

GDPR

GDPR – Bokförlaget Stolpes hantering av personuppgifter

Syfte
Bokförlaget Stolpe värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat en policy där vi visar vilka personuppgifter vi hanterar och hur vi hanterar dem. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Lagen som ligger till grund för vår policy är EU:s dataskyddsförordning GDPR, som den 28 maj 2018 ersatte Personuppgiftslagen (PUL) som hade varit gällande sedan 1998. Nedan kan du läsa mer om Bokförlaget Stolpes hantering av personuppgifter.

Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än de som behövs för vår verksamhet. All personal inom Bokförlaget Stolpe har fått information om vad som gäller vid hantering av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar endast personuppgifter som du registrerat eller uppgett frivilligt. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Vilka rättigheter har du?
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke att för oss hantera dina personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Vill du radera dina uppgifter är det din rättighet att kontakta oss och meddela oss att du vill bli glömd. Finns det då inga skulder kvar att reglera kommer du att omgående tas bort ur våra system.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Utgångspunkten är att endast anställda inom Bokförlaget Stolpe och leverantörer som vi som företag har anlitat har tillgång till dina personuppgifter.

Ansvar
Bokförlaget Stolpe är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Kontaktuppgifter
Mejlar ditt ärende till info@stolpepublishing.se eller skriv till Bokförlaget Stolpe AB ATT: Integritetsansvarig, Jakobsbergsgatan 2, 111 44 Stockholm, Sverige.

Så här behandlar Bokförlaget Stolpe personuppgifter

Personuppgiftsbehandling – e-post och i andra ostrukturerade dokument.

Varför – Ta emot och möjliggöra e-postkonversationer i vår verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlas – Namn, e-post och övrig information som avsändare väljer att skicka till oss.  

Laglig grund – Intresseavvägning. När vi läst e-posten görs det en ytterligare bedömning om vilken laglig grund vi har för den fortsatta personuppgiftsbehandlingen.

Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge som vi bedömer dem som aktuella för verksamheten.

Personuppgiftsbehandling – Inskickade manus

Varför – För att förenkla vår hantering av inskickade manus.

Vilka personuppgifter behandlas – Namn, e-postadress, upphovspersonens namn (om det är någon annan än den som skickat in) telefonnummer samt manuset.

Laglig grund – Intresseavvägning

Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge som vi bedömer dem som aktuella för verksamheten. Efter det raderas dem från vårt system.

Personuppgiftsbehandling – Digitala nyhetsbrev

Varför – För att kunna mejla ut vårt nyhetsbrev till personer som intresserar sig för våra produkter.

Vilka personuppgifter behandlas – E-postadress

Laglig grund – Intresseavvägning

Lagringsperiod – Man kan när som helst välja att avregistrera sig från vårt nyhetsbrev. Klicka på länken som finns längst ned i våra mejlutskick. Då upphör utskicket med en gång och du tas bort från systemet. 

Personuppgiftsbehandling – Personer som ingår avtal med Bokförlaget Stolpe (författare, översättare, fotografer, illustratörer, formgivare med flera)

Varför – För att kunna bedriva vår utgivningsverksamhet och för att kunna ingå ett avtal med vederbörande behöver vi behandla personuppgifter med dem som vi fattar avtal med.

Vilka personuppgifter behandlas – Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontonummer och eventuella uppgifter som lämnas i samband med att ett avtal sammanställs. Beroende på om du har ett eget företag behöver vi även behandla ditt personnummer. Vi behandlar även eventuellt ditt namn i artikelinformationen.

Laglig grund – Intresseavvägning

Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge som vi bedömer dem som aktuella för verksamheten.

Personuppgiftsbehandling – Leverantörer, återförsäljare och övriga kunder

Varför – För att förenkla våra kontakter med våra leverantörer, återförsäljare och övriga kunder.

Vilka personuppgifter behandlas – Namn, adress, e-postadress, telefonnummer och eventuella uppgifter som lämnas i samband med att ett kundsamarbete skapas.

Laglig grund – Intresseavvägning

Lagringsperiod – Vi sparar personuppgifterna så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns laglig grund.

Personuppgiftsbehandling – Beställningar

Varför – För att kunna sälja våra böcker direkt till kunderna via vår webbutik.

Vilka personuppgifter behandlas – Namn, adress, e-postadress, telefonnummer.

Laglig grund – Intresseavvägning

Lagringsperiod – När du beställer böcker från oss via vår webbutik lagras dina personuppgifter i vårt ordersystem och skickas till tredje part enbart för behandling och registrering av order, packning och leverans, samt i samband med betalning. Dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att behandla dina personuppgifter enligt GDPR.

Personuppgiftsbehandling – Recension- och författarutskick

Varför – För att förenkla vår hantering av författarutskick och recensionsutskick i vår verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlas – Namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Laglig grund – Intresseavvägning.

Lagringsperiod – Vi sparar personuppgifterna så länge det finns ett förhållande med den registrerade och en tid därefter, så länge det finns laglig grund

Personuppgiftsbehandling – söker arbete, praktik eller frilansuppdrag hos Bokförlaget Stolpe (författare, översättare, bildredaktörer, textredaktörer med flera)

Varför – För att kunna anlita och ta emot praktikanter samt frilansare i vår verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlas – CV, personligt brev, adress, e-post och telefonnummer.

Laglig grund – Intresseavvägning

Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge som vi bedömer dem som aktuella för verksamheten. Man kan när som helst välja att ta bort sig från vårt register. Mejla då till info@stolpepublishing.se så tar vi bort dina uppgifter.

Personuppgiftsbehandling – Event

Varför – För att kunna bjuda in gäster och anordna event i vår verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlas – Namn, e-postadress, telefonnummer, eventuella allergier. 

Laglig grund – Intresseavvägning

Lagringsperiod – Uppgifterna sparas så länge som vi bedömer dem som aktuella för verksamheten. Efter det raderas dem från vårt system.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.