English Engelska flaggan

Carl Frängsmyr, Karl Grandin m.fl

Kakelugnen i Sverige

Fram till 1900-talets början förblev kakelugnen den i särklass viktigaste värmekällan i svenska hem. Både teknik och estetik förfinades, även om det huvudsakligen är samma grundprincip som än idag används vid kakelugnsuppsättningar. I våra dagar är kakelugnen ett viktigt exempel på upplysningstidens arbete med teknik, vetenskap och konsthantverk.

Arkitekten och överintendenten Carl Johan Cronstedt presenterade 1767 ett memorial med titeln "Beskrifning på Ny Inrättning af Kakelugnar til Weds Besparing för Rikets råd". Där beskrevs en revolutionerande konstruktion som skulle komma att förändra svensk arkitektur och hushållning under de kommande hundrafemtio åren: den moderna kakelugnen. Fram till 1900-talets början förblev kakelugnen den i särklass viktigaste värmekällan i svenska hem. Både teknik och estetik förfinades, även om det huvudsakligen är samma grundprincip som än idag används vid kakelugnsuppsättningar. I våra dagar är kakelugnen ett viktigt exempel på upplysningstidens arbete med teknik, vetenskap och konsthantverk, och genom att följa kakelugnens utveckling öppnas ett fönster till 1700-talets tankevärld.  Antologin ingår i serien Perspektiv från världsarvet Engelsbergs bruk. Tidigare utgiven titel i serien är Tapeter genom tiderna. Bland kommande titlar syns även Trädgårdar under brukens tidevarv. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Svante Helmbaek Tirén.

Presskontakt:
Therese Melander

Redaktörer

Kurt Almqvist

Redaktör

Kurt Almqvist är vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Svante Helmbaek Tirén är skribent, redaktör och curator inriktad på arkitektur- och dekorationshistoria.

Författare

Anders Stjernberg är specialist inom byggnadsvård och kulturmiljö och är konsulterande byggnadsantikvarie på Bjerking AB

Bo Vahlne

Författare

Bo Vahlne är fil.dr i konstvetenskap och arbetade under åren 1972–1999 vid Kungl. Husgerådskammaren, sedan 1987 som dess chef.

Carl Frängsmyr

Författare

Carl Frängsmyr är docent i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet samt verksam som universitetshistoriker vid Uppsala universitetsbibliotek.

Claes Pettersson

Författare

Claes Pettersson är verksam som projektledare vid Sydsvensk Arkeologi AB med specialisering mot historisk tid.

Karl Grandin

Författare

Karl Grandin är föreståndare för och professor vid Centrum för vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Linnéa Rollenhagen Tilly är konstvetare vars forskning främst fokuserar på fransk arkitektur, undervisning samt spridning och anpassning av franska modeller i Sverige på 1600- och 1700-talen.

Maria Perers

Författare

Maria Perers är frilansande designhistoriker och gästlärare vid Instutitionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack.

Susanna Scherman

Författare

Susanna Scherman är författare och fil.dr i konstvetenskap och har forskat kring 1700-talskakelugnar i mer än tjugo år.

Svante Helmbaek Tirén är skribent, redaktör och curator inriktad på arkitektur- och dekorationshistoria.

Vicki Wenander

Författare

Vicki Wenander är bebyggelseantikvarie och ingenjör och arbetar med antikvariska utredningar och konsultuppdrag i egen firma.

This site is registered on wpml.org as a development site.