English Engelska flaggan

Susan Blackmore, Paul Broks m.fl

The Return of Consciousness: New Science on Old Questions

Vårt medvetande är unikt som vetenskapligt ämne. Till att börja med finns det ingen konsensus kring hur det ska definieras. Åsikterna går isär om hur med vilka metoder man bör närma sig det. Under många decennier var medvetandeforskningen bortglömd av den akademiska världen, begravd under behaviorismen och den kognitiva vetenskapen. Nu har den återigen tagit plats på scen som ett relevant område inom vetenskaplig forskning.  Denna nyutgåva av essäsamlingen från 2016 innehåller en ny text av  dr Christof Koch, som ger en sammanfattning av den utveckling som skett sedan boken publicerades första gången. Den har också ett uppdaterat förord av Kurt Almqvist. Boken är en milstolpe i den vetenskapliga forskningen kring medvetande och utkommer enbart på engelska.

  • ISBN: 9789189425835
  • Publicerad: 2022-11-14
  • Grafisk design: Patric Leo
  • 416 sidor.

Redaktörer

Anders Haag

Redaktör

Kurt Almqvist

Redaktör

Kurt Almqvist är vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål samt ledamot i stiftelsen Hilma af Klints verk.

Författare

Andy Clark

Författare

Paul Broks

Författare

Susan Blackmore

Författare

This site is registered on wpml.org as a development site.