English Engelska flaggan

Susan Blackmore, Paul Broks m.fl

The Return of Consciousness: New Science on Old Questions

Vårt medvetande är unikt som vetenskapligt ämne. Till att börja med finns det ingen konsensus kring hur det ska definieras. Åsikterna går isär om hur med vilka metoder man bör närma sig det. Under många decennier var medvetandeforskningen bortglömd av den akademiska världen, begravd under behaviorismen och den kognitiva vetenskapen. Nu har den återigen tagit plats på scen som ett relevant område inom vetenskaplig forskning.  Denna nyutgåva av essäsamlingen från 2016 innehåller en ny text av  dr Christof Koch, som ger en sammanfattning av den utveckling som skett sedan boken publicerades första gången. Den har också ett uppdaterat förord av Kurt Almqvist. Boken är en milstolpe i den vetenskapliga forskningen kring medvetande och utkommer enbart på engelska.

  • ISBN: 9789189425835
  • Publicerad: 2022-11-14
  • Grafisk design: Patric Leo
  • 416 sidor.
Presskontakt:
Therese Melander

Redaktörer

Anders Haag

Redaktör

Anders Haag är författare, journalist, beteendevetare och föreläsare. Under många år arbetade han på Svenska Dagbladets Idagsida som reporter och chef. Sedan 2013 frilansar han som skribent, kommunikatör och projektledare.

Kurt Almqvist

Redaktör

Kurt Almqvist är vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Författare

Amber Carpenter (Yale-NUS College) har publicerat många artiklar om klassisk grekisk filosofi (med fokus på Platon) och indisk, buddistisk filosofi – både separat och med tiden mer och mer genom att skapa filosofiska samtal mellan de två - inklusive att leda ett internationellt forskningsprojekt om buddhistisk-platonistiska dialoger (buddhistplatonistdialogues.com), med en volym som kommer med OUP.

Andy Clark

Författare

Andy Clark är professor i kognitiv filosofi vid University of Sussex. 2004–2021 var han professor i logik och metafysik vid University of Edinburgh, där han också var chef för filosofiämnet 2008–2011.

Anil K. Seth

Författare

Anil Seth är professor i kognitiv neurovetenskap och dataneurovetenskap vid University of Sussex. Han är också en av direktörerna för Canadian Institute for Advanced Researchs (CIFAR) program om hjärnan, sinnet och medvetandet; en av europeiska forskningsrådets avancerade utredare; samt chefredaktör för tidskriften Neuroscience of Consciousness (Oxford University Press).

Antti Revonsuo

Författare

Antti Revonsuo är professor i kognitiv neurovetenskap vid Högskolan i Skövde, Sverige, och professor i psykologi vid Turkus universitet i Finland.

Christof Koch

Författare

Christof Koch är akademiker och vetenskapsman. Han är mest känd för sina experiment och skrifter om den fysiska grunden för medvetande hos människor, djur och maskiner.

Galen Strawson

Författare

Galen Strawson innehar ordförandeskapet för filosofi vid University of Texas at Austin.

Julian Kiverstein är senior forskare på institutionen för psykiatri vid Amsterdams universitets medicinska forskning.

Marieke van Vugt

Författare

Marieke van Vugt är lektor vid Bernoulli Institute of Mathematics, Computer Science and Artificial Intelligence vid University of Groningen (Nederländerna).

Max Velmans

Författare

Max Velmans är professor emeritus i psykologi vid Goldsmiths, University of London, ledamot i British Psychological Society, ledamot i Academy of the Social Sciences och har studerat medvetandet i omkring 50 år.

Michael S. Gazzaniga är chef för Sage Center for the Study of Mind vid University of California i Santa Barbara. Han disputerade vid California Institute of Technology 1964/1965, där han arbetade med Roger Sperry och hade huvudansvaret för initiering av forskning om split brain-patienter.

Michael Tye

Författare

Michael Tye upptäckte filosofi på Oxforduniversitetet och har undervisat vid King’s College London, St Andrews och Temple University innan har började på University of Texas at Austin, där han för närvarande innehar Dallas TACA Centennial-professuren i humaniora.

Nao Tsuchiya tog sin doktorsexamen 2006 vid California Institute of Technology och fortsatte med postdoktoral träning där fram till 2010. 2010 fick han ett JST-stipendium i Japan och återvände då dit. 2012 började han som docent på School of Psychological Sciences vid Monash University och befordrades sedan till professor 2020.

Nicholas D. Schiff är läkare och forskare och en internationellt erkänd expert på neurologiska medvetandestörningar. Han har Jerold B. Katz-professuren i neurologi och neurovetenskap vid Feil Family Brain and Mind Research Institute vid Weill Cornell Medical College.

Owen Flanagan

Författare

Owen Flanagan innehar James B. Duke University-professuren i filosofi vid Duke University, Durham, USA, där han också är en av direktörerna för The Center for Comparative Philosophy.

Patricia Smith Churchland är professor emerita i filosofi vid University of California, San Diego, och adjungerad lärare vid Salk Institute.

Paul Broks

Författare

Paul Broks har gått från klinisk neuropsykolog till författare.

Sakari Kallio

Författare

Dr Sakari Kallio är professor i kognitiv neurovetenskap och chef för institutionen för neurovetenskap och filosofi vid Högskolan i Skövde, Sverige.

Susan Blackmore

Författare

Susan Blackmore är frilansande skribent, föreläsare och radiopersonlighet, TED-föreläsare och gästprofessor vid University of Plymouth.

Thomas Metzinger

Författare

Thomas Metzinger (f 1958 i Frankfurt am Main, Tyskland) var professor i teoretisk filosofi vid Johannes Gutenberg-Universität Mainz fram till 2019.

Thomas Nagel

Författare

Thomas Nagel är professor emeritus vid New York University.

This site is registered on wpml.org as a development site.