English Engelska flaggan

Camilla Asplund Ingemark, Gabriella Beer m.fl

Folktro : en besjälad värld

Tron på en meningsfull besjälad värld, som på gott och ont ingriper i människans liv på ett meningsfullt sätt, lever vidare sida vid sida med naturvetenskapliga framsteg inom många kulturer. Denna rikt illustrerade antologi tar sig an frågan om människans tendens till att besjäla sin omvärld från folktro och mytologi till religion.

Allt sedan Max Webers berömda tes om Entzauberung der Welt avförtrollningen av världen i ljuset av religionens tillbakagång i samband med upplysning och vetenskapliga framsteg, har många forskare laborerat med tesen om en successiv allmän sekularisering. Förnuftets ljus skulle just avförtrolla världen och göra den alltmer kontrollerbar och begriplig för människan. Dock lever tron på en meningsfull besjälad värld, som på gott och ont ingriper i människans liv på ett meningsfullt sätt, vidare sida vid sida med naturvetenskapliga framsteg inom många kulturer. Vilka likheter och skillnader återfinns i folktron världen över och vilken roll har folktron spelat under historiens utveckling? Vad skiljer folktron som ofta nedsättande brukar benämnas vidskepelse från till exempel traditionell religion: den kristna tron på Jungfrufödseln, Jesu uppståndelse från de döda och inte minst den kryptokannibalistiska katolska tron på att nattvardens bröd och vin rent fysiskt är Jesu kött och blod? Denna rikt illustrerade antologi tar sig an frågan om människans tendens till att besjäla sin omvärld från folktro och mytologi till religion. Huvudredaktörer är Kurt Almqvist och Lotta Gröning.

Presskontakt:
Therese Melander

Redaktörer

Kurt Almqvist

Redaktör

Kurt Almqvist är vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Lotta Gröning är journalist och filosofie doktor i historia.

Författare

Andreas Winkler

Författare

Andreas Winkler (FD 2011) är forskare i egyptologi och arbetar vid Freie Universität Berlin (Institut für Wissensgeschichte des Altertums).

Britt-Mari Näsström är professor emerita i religionshistoria vid Göteborgs universitet.

Camilla Asplund Ingemark är lektor i etnologi vid Uppsala universitet Campus Gotland.

David Thurfjell

Författare

David Thurfjell disputerade 2003 i religionshistoria vid Uppsala universitet på en avhandling om iransk shiitisk islamism.

Gabriella Beer

Författare

Gabriella Beer är teologie doktor i religionshistoria och verksam vid Uppsala Universitet, där hon sedan 2003 är anställd som universitetslektor.

Jerker Blomqvist

Författare

Jerker Blomqvist har varit professor i grekiska vid Lunds universitet 1987–2003, och tidigare vid Uppsala och Köpenhamns universitet.

Joel Halldorf

Författare

Joel Halldorf är docent i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm där han också förestår forskningsmiljön Kyrka i samtid.

Karin Blomqvist

Författare

Karin Blomqvist är professor i grekiska vid Lunds universitet.

Kristina Ekero Eriksson är vetenskapsjournalist med ett förflutet som arkeolog och intendent på Historiska museet i Stockholm.

Lars Lönnroth

Författare

Lars Lönnroth är professor emeritus i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och före detta kulturchef på Svenska Dagbladet.

Lena Kättström Höök är etnolog, författare och f.d. intendent på Nordiska museet med ansvar för traditioner och folktro.

Per-Johan Norelius är doktorand i religionshistoria vid Uppsala universitet.

Tommy Kuusela

Författare

Tommy Kuusela är fil. dr. i religionshistoria och verksam som forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen i Uppsala.

Tora Wall

Författare

Tora Wall har filosofiemagister från Göteborgs Universitet samt är doktorand i folkloristik vid Åbo Akademi.

Relaterade böcker

This site is registered on wpml.org as a development site.