Inte alla konstnärers samlade verk kan, kommer eller förtjänar att presenteras i en catalogue raisonné. Hilma af Klints konst inte bara förtjänar det den kräver det eftersom verket i sin helhet innehåller ett budskap och uppenbarar en livsåskådning. För första gången någonsin får läsaren ta del av Hilma af Klints fullständiga produktion i detta historiska dokument fördelat på sju volymer. Alltmer framstår hon som en av Sveriges mest fascinerande konstnärer.

I detta historiska dokument presenteras nu för första gången Hilma af Klints fullständiga produktion bestående av närmare 1600 verk. Med sina sju volymer är bokserien en av de första catalogue raisonnéer som görs över en svensk konstnär.

Hilma af Klint blev känd för en bredare publik 2013, nästan 70 år efter sin död, i samband med Moderna Museets utställning Hilma af Klint – En abstrakt pionjär. Sex år senare ställdes hennes verk ut på Guggenheim i USA. Bägge dessa utställningar genererade besöksrekord och idag är hon en av världens mest uppmärksammade konstnärer.

– Hilma af Klint har blivit oerhört populär och älskad över hela världen, konstaterar Daniel Birnbaum som tillsammans med Kurt Almqvist är redaktör och skriver förord.

– Det intressanta med hennes konst är att verken verkligen hänger ihop. En catalogue raisonné är nödvändig för att kunna se de olika cykler, motiv och symboler som återkommer på ett så spännande vis. Om man verkligen vill förstå hur Hilma af Klints verk fungerar så behöver man de här böckerna.

Målningarna i katalogen presenteras i samma ordning som antroposofen Olof Sundström 1945 numrerade dem, med Hilma af Klints anteckningar som underlag. De första 5 delarna har nu givits ut, däribland hennes mest kända serie Målningarna till templet. Resterande 2 utkommer under hösten 2021 och våren 2022.

Förorden till volymerna är korta och koncisa. De presenterar fakta kring verken snarare än tolkningar. Verken är tryckta i en exklusiv utgåva formgiven av Patric Leo. En särskilt framtagen kassett som rymmer alla sju volymer kommer att bli tillgänglig 2022.

”Idag är Hilma af Klint erkänd som en av världens mest uppskattade konstnärer – ett segertåg utan like. Hilma af Klints tid är nu! Hennes konst har blivit en viktig del av vårt svenska kulturarv. Få konstnärer är förunnade en catalogue raisonné. Tack vare Bokförlaget Stolpes omfattande arbete har vi nu möjlighet att ta del av hela Hilma af Klints konstnärskap. Detta hade inte varit möjligt utan stöd från Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse. Som ordförande i Stiftelsen Hilma af Klints Verk framför jag härmed mitt varma tack.”

Ulrika af Klint

Ordförande Hilma af Klints Verk

”Här kan alla följa en kronologisk utveckling och förhoppningsvis förstå något mer av af Klints gäckande, esoteriska bildvärld. Det är ett redskap som underlättar forskning och etablerar konstnärskapet på djupet – allt som allt en veritabel kulturgärning.”

Birgitta Rubin, Dagens nyheter