English Engelska flaggan

Stefan Eklöf Amirel, Thomas Reinertsen Berg m.fl

När Europa upptäcker världen: Från antiken till Pax Britannica

Det som brukar kallas upptäckandets tid tar sin början i slutet av 1400-talet och blir startskottet för dagens sammanlänkade värld, men också en av de mer kritiserade epokerna i historien.

Den europeiska geografin med sin långa kustremsa är kanske den viktigaste orsaken till att nationerna här utvecklade världens mäktigaste flottor. Men vilka var de politiska och ideologiska drivkrafterna som låg bakom? Vilka vetenskapliga och tekniska framsteg låg till grund för utvecklingen? Vart skulle man och varför? I denna bildrika antologi kartläggs flera aspekter av den europeiska sjöfart och handel som präglade den här händelserika perioden.

Presskontakt:
Therese Melander

Redaktörer

Elias Lindén

Redaktör

Kurt Almqvist

Redaktör

Kurt Almqvist är vd för Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål.

Författare

Allan Klynne

Författare

Allan Klynne är fil.dr i antikens kultur och samhällsliv, författare och översättare.

Bengt Pettersson

Författare

Bengt Pettersson är fil.dr i sinologi från Stockholms universitet.

Bo Eriksson

Författare

Bo Eriksson är docent i historia vid Stockholms universitet.

Bo G. Erikson

Författare

Bo G Erikson är hedersdoktor vid Uppsala universitet och legendarisk programledare i SVT:s Vetenskapens värld.

Daniel Hermansson är gymnasielärare i historia och samhällskunskap.

Dick Harrison

Författare

Dick Harrison är professor i historia vid Lunds universitet.

Hanna Hodacs

Författare

Hanna Hodacs är lektor i idéhistoria vid Uppsala universitet. Hennes forskning har i mångt och mycket handlat om globaliseringsprocesser och naturalhistoriska kunskapskulturer.

Henrik Höjer

Författare

Henrik Höjer är fil.dr i historia (med den prisbelönta avhandlingen ”Svenska siffror. Nationell integration och identifikation genom statistik, 1800–1870”, Gidlunds, 2001) och vetenskapsjournalist.

Henrik Nilsson

Författare

Henrik Nilsson är författare, essäist, kritiker och översättare. Han introducerar prosa och poesi från den spansk- och portugisiskspråkiga världen, och arbetar också återkommande med rumänsk litteratur och kultur.

Johan Hakelius

Författare

Johan Hakelius är politisk chefredaktör för nyhetsmagasinet Fokus.

Kenneth Nyberg

Författare

Kenneth Nyberg är docent och lektor i historia vid Göteborgs universitet.

Lars Ericson Wolke är professor emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan i Stockholm och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien.

Nils Johan Tjärnlund är vetenskapsjournalist, författare och föreläsare med särskild inriktning på Medelpads sågverksepok och kulturhistoria.

Nils Uddenberg

Författare

Nils Uddenberg är professor och författare.

Pär Johansson

Författare

Stefan Eklöf Amirell är professor i globalhistoria vid Linnéuniversitetet och föreståndare för Linneaus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.

Svante Nordin

Författare

Svante Nordin är professor i idéhistoria vid Lunds universitet.

Thomas Kaiserfeld är professor i idé- och lärdomshistoria, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, men tillträder under 2022 en professur i Tema Teknik och social förändring vid Linköpings universitet.

Thomas Reinertsen Berg är en norsk skribent och författare.

Relaterade böcker

This site is registered on wpml.org as a development site.