Svenska Swedish flag

Lord Acton, J.B. Bury etc

Tillämpad historia : Klassiska texter

Uppmaningen att lära av historien är välbekant. Men vad betyder det egentligen? Förespråkarna för tillämpad historia menar att historiska studier kan användas praktiskt och ge vägledning för framtiden. Beslutsfattare och politiker kan få perspektiv, hitta ledtrådar till vart en utveckling kan leda och bedöma vad ett agerande kan få för konsekvenser. Men den tillämpade historiens ökade popularitet skymmer det faktum att historiker ända sedan antikens Grekland har analyserat de stora politiska, ekonomiska och militära frågorna med liknande perspektiv och tankesätt. Varje generation historiker har utvecklat sin forskning på basis av tidigare idéer och kunskap med målet att förstå sin samtid genom att studera det förflutna. Klassiker inom tillämpad historia tar ett stort och ambitiöst grepp om hur historisk kunskap skapas, lärs ut och används under olika epoker. I boken presenteras ett brett urval av texter från till exempel Niccolò Machiavelli, E.H. Carr, Ernest May och Margaret MacMillan, som tillsammans skapar både överblick och insikt i detta ständigt aktuella ämne. Varje text introduceras och placeras i sitt historiska sammanhang av en nu verksam historiker.

  • ISBN: 9789189425071
  • Published: 2022-09-01
  • Graphic design: Patric Leo
  • Translators: Thomas Grundberg och Katalin Földesi
  • 250 pages.

Editors

John Bew

Editor

John Bew is Professor of History and Foreign Policy at the War Studies Department at King’s College London.

Mattias Hessérus is a historian and Director of Civilisation Studies at the Axel and Margaret Ax:son Johnson Foundation.

Related books

This site is registered on wpml.org as a development site.